Link naar homepage

Marktraadpleging Kasteelstraat Lanaken

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een martkraadpleging voor een concessie voor Kasteelstraat 68 te 3620 Lanaken.

De woning is gelegen in de Kasteelstraat 68 te 3620 Lanaken, kadastraal gekend Lanaken 4e afdeling Neerharen sectie A perceelnr. 21E. Het betreft een woning met tuin die volledig wordt omsloten door wegenis. Deze volledige zone zal in concessie worden gegeven. Het betreft een totale oppervlakte van 1.400 m². Tussen de woning en het kanaal ligt het jaagpad. Deze weg is niet toegankelijk voor motorvoertuigen.

Het betreft een te renoveren woning met tuin. De woning is aangeduid als bouwkundig erfgoed en dient gerenoveerd te worden conform de voorschriften die hieruit voortvloeien.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Sarah Gilissen
Havenstraat 44
3500 Hasselt

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: sarah.gilissen@vlaamsewaterweg.be.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 14 maart 2022 11:00 uur zijn ingediend.

Laatste nieuws

Top