Marktraadpleging Briel 14

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een marktraadpleging met het oog op het verlenen van één kortlopende concessie op een terrein aan Briel 14 te Dendermonde (Baasrode).

Het braakliggend terrein met loods is gelegen aan Briel 14 te Dendermonde (Baasrode). Het terrein is gelegen aan de rechteroever van de Schelde te Dendermonde. Het braakliggend terrein met loods heeft een totale oppervlakte van 2.306 m² zoals aangeduid op het plan C195 bijgevoegd als bijlage aan deze marktraadpleging.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Ann Verschueren
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: ann.verschueren@vlaamsewaterweg.be.
 

Laatste nieuws

Top