Marktraadpleging Beernem Sint-Joris

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging met het oog op het afsluiten van een domeinconcessie met betrekking tot de percelen gelegen op de site Sint-Joris in Beernem langsheen het kanaal Gent-Oostende (CEMT klasse IV) voor de private exploitatie van een zandwinning en monostortplaats voor bagger-en ruimingsspecie, tijdelijke en/of definitieve opslag en laguneringsactiviteiten.

Het is de concessionaris toegestaan bijkomende activiteiten te exploiteren tijdens de concessieduur voor zover deze in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving en in lijn met de bestemming.

De site heeft een totale oppervlakte van 493.609m² en is beperkt bereikbaar via het jaagpad aan de waterweg. Voor alle activiteiten dient de waterweg gebruikt te worden. Overslagfaciliteiten zijn niet aanwezig. Bij intensievere activiteiten kan de mogelijkheid van de bouw van een tijdelijke laad- en loskade bekeken worden.

Er wordt een terreinbezoek georganiseerd op 18 augustus 2022 om 10u00. De Kandidaten dienen hun aanwezigheid uiterlijk op 16 augustus 2022 om 10u te melden (met vermelding van naam en hoedanigheid van de aanwezige personen) bij de heer Jonas Reynaert (jonas.reynaert@vlaamsewaterweg.be).

De indiening van de bieding geschiedt per aangetekende brief of ontvangstbewijs onder gesloten omslag, gericht aan De Vlaamse Waterweg nv. Op de omslag wordt verplicht vermeld:
BIEDING CONCESSIE SINT-JORIS BEERNEM – NIET OPENEN

De biedingen moeten uiterlijk op 30 september 2022 om 12u toekomen op volgend adres:

De Vlaamse Waterweg nv
Commercieel Beheer
t.a.v. Jonas Reynaert
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
 

Laatste nieuws

Top