Magneetvissen

Bij magneetvissen worden met een magneet met een gemiddelde trekkracht van 300 kg metalen voorwerpen uit het water gevist vanop de oever of vanop het water.

De Vlaamse Waterweg nv is van oordeel dat het uitoefenen van magneetvissen niet veilig is. Er moet immers in acht genomen worden dat elke stroom of waterloop in Vlaanderen die reeds ten tijde van de wereldoorlogen bestond, verontreinigd kan zijn met munitie. De federale Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) raadt het magneetvissen ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. 

Bijgevolg staat De Vlaamse Waterweg nv magneetvissen op de Vlaamse waterwegen niet toe, met uitzondering van metaaldetectie door erkende metaaldetectoristen in functie van archeologisch onderzoek.

Top