Link naar homepage

Modernisering Jan Bogaertsbruggen

Samen met spoorwegennetbeheerder Infrabel pakt De Vlaamse Waterweg nv de technische installaties van de Jan Bogaertsbruggen aan. De bruggen krijgen een nieuw besturingssysteem, zodat ze op afstand kunnen worden bediend vanuit Zemst.

De Jan Bogaertsbruggen zijn twee naast elkaar gelegen basculebruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Kapelle-op-den-Bos. De noordelijke brug, met bouwjaar 1979, is voor het wegverkeer. Over de zuidelijke brug, met bouwjaar 1981, loopt de dubbele spoorlijn 53 tussen Mechelen en Dendermonde. Basculebruggen zijn bruggen waarbij het brugdek bijna loodrecht omhoog kan. Met hun 40 jaar, zijn de technische installaties van beide bruggen vandaag verouderd. Hierdoor neemt de kans op storingen met impact op trein-, weg- en scheepvaartverkeer toe.

WELKE WERKEN VOEREN WE UIT?

Samen met spoorwegennetbeheerder Infrabel pakt De Vlaamse Waterweg nv de technische installaties van de Jan Bogaertsbruggen aan. De bruggen krijgen een nieuw besturingssysteem, zodat ze op afstand kunnen worden bediend vanuit Zemst. Alle kabels die nodig zijn om de brug te bedienen, worden vernieuwd en de elektromechanica gemoderniseerd. Alle systemen worden bovendien ontdubbeld. Wanneer één systeem uitvalt door een technische storing, neemt een back-upsysteem automatisch over. Zo ondervindt het verkeer op en onder de bruggen minder hinder bij storingen.

TIMING

  • Vernieuwen kabelinfrastructuur
    Van 11 mei 2020 tot midden juni 2020
    De nieuwe kabels komen in een speciale buis onder het Zeekanaal te liggen; op 32 meter diepte. Hiervoor wordt tussen beide kanaaloevers een gestuurde boring uitgevoerd van 547 meter lang (ongeveer van het station tot aan de Leopoldwijk).

  • Modernisering elektromechanica
    Baanbrug: juni 2020
    Spoorbrug: juli 2020 

WELKE IMPACT HEBBEN DE WERKEN?

Op 20 en 21 juni en op 27 en 28 juni zal de baanbrug niet toegankelijk zijn voor verkeer. Fietsers en voetgangers zullen veilig kunnen oversteken via het dienstpad van de naastgelegen spoorbrug. Hiervoor bouwen we een tijdelijke constructie. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen via de brug in Humbeek.

Van 3 tot 26 juli zal op de baanbrug het fiets- en voetpad kant spoorbrug worden afgesloten. Fietsers en voetgangers zullen via het andere fiets- en voetpad worden geleid. 

Van 4 tot 26 juli zal er bovendien geen treinverkeer zijn. Meer informatie over de aangepaste dienstregeling vind je op www.belgiantrain.be en de NMBS-app.

Op 8, 9 en 10 juli zal de Oostdijk (kant spoorbrug, parallel met het kanaal) worden afgesloten voor hijswerken. Wegverkeer zal een lokale omleiding moeten volgen. De trap die vanop Oostdijk toegang geeft tot de baanbrug blijft wel toegankelijk.

De snelheidsbeperking van 30 km/u op de wegbrug en het beurtelings verkeer op de Oostdijk blijven van kracht tot het einde van de werken. 

VRAGEN?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken, dan kan je mailen naar techniek@vlaamsewaterweg.be

Laatste nieuws

Top