Link naar homepage

Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren, heeft De Vlaamse Waterweg nv een steunmaatregelen uitgewerkt die de vergroening van kleine binnenvaartschepen stimuleert.


Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor steun moet aan volgende vereisten  worden voldaan:

  • je bent een binnenvaartondernemer;
  • het schip waarvoor je steun aanvraagt wordt beroepsmatig gebruikt;
  • het schip waarvoor je steun aanvraagt, is geschikt voor het varen op waterwegen kleiner dan CEMT klasse IV;
  • het schip heeft geen steun genoten onder het impulsprogramma emissiearme motoren van De Vlaamse Waterweg nv.

Wat komt in aanmerking voor subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden voor de hermotorsiatie van het binnenvaartschip. Hieronder wordt verstaan:

  • de aankoop van de nieuwe motor;

  • de plaatsingskost van de nieuwe motor;
  • indien een CCR2 motor in een nabehandelingstechniek verplicht.

De nieuwe motor behoort tot de vaste structuur en/of vaste uitrusting van het motorschip en verbetert de ecologische prestaties.


Hoeveel ondersteuning kan ik krijgen?

De Vlaamse Waterweg nv is bereid om 50% van de totale investeringskost te subsidiëren. Deze steun kan maximaal oplopen tot 50.000 euro per schip. De steun wordt enkel uitbetaald na het voorleggen van de betaalde facturen.

Bij een goedgekeurd dossier kan binnen een maand na de getekende overeenkomst een voorschot van 30% van de vergoeding bekomen worden. Indien de NRMM-norm fase V niet wordt gehaald of er wordt geen investering gedaan, wordt het voorschot teruggevorderd binnen de 2 maanden na de bekomen informatie.

Enkel de investeringskosten voor zover de uitgaven verworven zijn tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent, komen in aanmerking voor de subsidie.

De steunmaatregel valt onder de de-minimisregelgeving van de Europese Unie. Elke begunstigde kan volgens de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie maximaal 200.000 euro over een periode van 3 jaar ontvangen.


Hoe dien ik een aanvraag in?

De inschrijvingsperiode voor deze steunmaatregel loopt tot 31 december 2020.

Inschrijven voor de steunmaatregel kan door het invullen van onderstaand aanvraagformulier en dit te bezorgen aan De Vlaamse Waterweg nv, ter attentie van Patrick Bollaert.


Contactpersonen

Paul Lambrechts - Vergroeningsconsulent Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
Telefoon: + 32 476 91 16 29

Sylvie De Craecker - De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110, B- 2830 Willebroek
Telefoon: +32 3 860 62 89


Belangrijke data

  • 1 september 2018: Lancering steunmaatregel hermotorisatie
  • 31 december 2020: Deadline voor het indienen van aanvragen.

Laatste nieuws

Top