Gent - Nieuwe Meulestedebrug

De huidige beweegbare brug over het kanaal Gent-Terneuzen vormt één van de weinige verbindingen tussen de R4-west en de R4-Oost én is de afgelopen 65 jaar door het toenemende verkeer langs de weg en via het water zeer intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en is klaar om op pensioen te gaan. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid in de toekomst te garanderen, wordt ze vervangen door een nieuw exemplaar. De nieuwe Meulestedebrug zal een grote verbetering zijn voor de ontsluiting van het noorden van Gent. Om de huidige Meulestedebrug zo lang mogelijk in gebruik te houden, voeren we regelmatig onderhoudswerken uit aan de brug.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE MEULESTEDEBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Download de algemene folder via deze link.

 

Update 29/06: Meulestedebrug afgesloten van 22/08 t.e.m. 27/08

Eerder lieten we weten dat de werken aan de Meulestedebrug, die voor eind juni waren voorzien, zijn uitgesteld. Inmiddels kennen we de nieuwe data.

Van maandag 22 augustus 2022 om 6 u. tot zaterdag 27 augustus 2022 om 18 u. wordt de Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer. Het slib wordt verwijderd uit de damwandenkuipen én de buispalen voor de nieuwe Meulestedebrug worden geplaatst. Dit gebeurt onder de bestaande brug.  

Hou er rekening mee dat deze werken een zekere mate van geluidshinder met zich meebrengen.

Omleidingsplan voor 30/04 en 07/05

Update 24/06: Afsluiting Meulestedebrug uitgesteld!

Eerder werd gecommuniceerd dat de Meulestedebrug van 27/06 t.e.m. 2/07 dicht zou gaan. Door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de ondergrond worden de geplande werken uitgesteld, waardoor de Meulestedebrug volgende week wel toegankelijk blijft voor alle verkeer.

De verschillende partijen bekijken nu wanneer de werken kunnen aanvangen. Begin volgende week zullen de nieuwe data van de sluiting gecommuniceerd worden.

We houden je op de hoogte!

Update 23/06/2022

Ondertussen wordt er hard gewerkt, onderstaand een paar foto's.

Meulestedebrug afgesloten op 28/05 en van 27/06 t.e.m. 02/07

Omwille van funderingswerken voor de brugpijlers van de nieuwe Meulestedebrug onder de bestaande brug, zal de Meulestedebrug op deze data worden afgesloten voor alle verkeer:

 • Op zaterdag 28 mei 2022 van 6 u. tot 19 u.
 • Van maandag 27 juni 2022 van 6 u. tot zaterdag 2 juli 2022 om 18 u.

Hoe verplaats je je tijdens deze werken?

 • Fietsers en voetgangers maken gebruik van een omleiding via de Pantserschipstraat, Driemasterstraat, Pakketbootpad, Buitensingel, spoorwegbrug Wiedauwkaai, Londenstraat en Meulesteedsesteenweg. Het omleidingsplan vind je onderstaand.
 • Wegverkeer tot 3,5 ton rijdt ofwel om via de R4 ofwel via het veer van Langerbrugge of Terdonk.
 • Zwaar verkeer rijdt verplicht om via de R4.
 • Openbaar vervoer: De Lijn legt pendelbussen in tussen de haltes Kapiteinstraat en Mariakerke Post. Vanuit Gent is de tijdelijke eindhalte van Lijn 6 de halte Meeuwstraat. Bijgevolg is er geen overstap mogelijk tussen eindpunten Kapiteinstraat en Meeuwstraat. Meer info via delijn.be.

Update 27/04/22: Start nieuwe fase van de werken aan de nieuwe Meulestedebrug

Er wordt al maanden hard gewerkt aan de nieuwe Meulestedebrug. Vanaf donderdag 28 april start de nieuwe deelfase 1B en wijzigt de verkeerssituatie.

Werken deelfase 1B

In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt aan de kunstwerken ten noorden van de bestaande Meulestedebrug. De werfzone beslaat de Meulestedekaai noord- en zuidzijde, Wondelgemkaai noordzijde, alsook het noordelijke gedeelte van de kruispunten aan weerszijden van de bestaande Meulestedebrug.

Aangepaste verkeerssituatie

De Wondelgemkaai noordzijde wordt volledig afgesloten voor fiets- en wegverkeer. Er is een omleiding via de Pantserschipstraat ten noorden van de Zeeschipstraat, waar een gedeeltelijk parkeerverbod geldt. Het wegverkeer komende vanuit de Wondelgemkaai zuidzijde kan enkel op het kruispunt met de Zeeschipstraat rechts afslaan richting de New-Orleansstraat. Het overige wegverkeer moet via de Kapiteinstraat en de Pantserschipstraat rijden, waar eveneens een parkeerverbod geldt.

Er wordt in de Wondelgemkaai zuidzijde een tijdelijke parkeerstrook voorzien ter vervanging van de parkeerplaatsen, die opgeheven worden in deze en volgende deelfase(n). De bewoners die getroffen zijn door het parkeerverbod kunnen vrij gebruikmaken van deze tijdelijke parkeerplaatsen.

De verkeerslichten op het kruispunt Zeeschipstraat N456 met de Wondelgemkaai N458 verdwijnen. Op het kruispunt van de Pantserschipstraat met de Zeeschipstraat worden tijdelijke verkeerslichten, alsook een oversteek voor voetgangers en fietsers, voorzien. De Meulestedekaai noord- en zuidzijde blijft eveneens afgesloten voor alle verkeer. Onderstaand vind je een plan met de huidige verkeerssituatie, je kan het ook downloaden via deze link.

 

 

MINDER HINDER DOOR GEFASEERDE AANPAK

Eind september 2021 zijn de voorbereidende werken gestart. Vervolgens is de eerste fase begonnen waarbij de werken zich voornamelijk situeren ten noorden van de bestaande brug en op de Meulestedekaai ten zuiden van de bestaande brug. In deze fase wordt de noordelijke brughelft gerealiseerd en blijft de huidige Meulestedebrug operationeel tot de noordelijke brughelft in dienst genomen kan worden.

In de 2de fase  verplaatsen de werken zich ten zuiden van de nieuwe noordelijke brughelft. Deze fase begint mett de afbraak van de oude brug envervolgens wordt op die plaats het zuidelijke brugdeel gebouwd. Wanneer het verkeer over dit tweede deel mag, worden het kruispunt en de toegangswegen afgewerkt.
 

 

FASERING WERKEN NIEUWE MEULESTEDEBRUG

Eind september 2021 zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe brug op terrein gestart. Momenteel zijn we bezig met fase 1 van de werken. Deze eerste fase bestaat uit 4 verschillende deelfases. Per deelfase zal de verkeerssituatie ter hoogte van de brug telkens licht wijzigen. 

Achter de schermen werken we momenteel volop aan de uitvoeringsstudie van de staalstructuur, de studie van het elektrisch, mechanisch en hydraulisch gedeelte en de voorbereidingen van de bouwkunde, fundering. Ook stemmen we af met de nutsmaatschappijen rond het knippen overkoppelen van leidingen…

FASE 1 : BOUW NOORDELIJKE BRUGHELFT

 FASE 1A: VANAF 10/01/2022 - 11/03/2022

 • Rioleringswerken ter hoogte van de Meeuwstraat
 • Wegenis- en rioleringswerken ter hoogte van de Pantserschipstraat
 • Wegnemen middengeleider in de Zeeschipstraat
 • Tijdelijke geleidingsconstructies voor de wegversmalling in Zeeschipstraat en New-Orleansstraat
 • Baggerwerken en wegnemen bestaande leidingenkoker

 FASE 1B: VANAF 11/03/2022 - APRIL 2023

 • 11/03/2022 tem 13/01/2025: Afsluiten Meulestedekaai voor bouw kaaimuur rechteroever zuid, aanpassen kaaimuur rechteroever noord, funderingswerken noordelijke landhoofden en pijlers en bouwen technische ruimte rechteroever zuid
 • 28/04/2022: Afsluiten Wondelgemkaai Noord voor aanpassen kaaimuur linkeroever zuid en funderingswerken noordelijke landhoofden/pijlers
 • 28/04/2022: éénrichtingsverkeer Wondelgemkaai Zuid komende van Gent richting Meulestedebrug voor wie rechts afslaat naar New-Orleansstraat. Ander verkeer wordt omgeleid via het kruispunt Zeeschipstraat – Pantserschipstraat1
 • 28/04/2022: verplaatsen verkeerslichten van het kruispunt Zeeschipstraat – Wondelgemkaai naar het kruispunt Zeeschipstraat – Pantserschipstraat

  FASE 1C: VANAF APRIL 2023

Vanaf april 2023: aanleg wegenis Wondelgemkaai noord, Meulestedekaai noord en New-Orleansstraat noord

Vanaf mei 2023: montage noordelijke brug, gevolgd door mechanica, hydraulica en tijdelijke elektromechanische uitrusting

FASE 1D (overlapt deels met 1c): VANAF JUNI 2023

Tijdelijke wegenis Zeeschipstraat

Ingebruikname nieuwe noordelijke brug: 4e kwartaal 2023

FASE 2-3 : AFBRAAK HUIDIGE BRUG, BOUW ZUIDELIJKE BRUGHELFT

Fase 2 : Na de indienstname van de noordelijke brughelft begint de afbraak van de huidige Meulestedebrug. Na het ‘brugpensioen’ wordt op die plek de zuidelijke brughelft gebouwd.

Fase 3 : Nadat de zuidelijke brughelft open kan voor verkeer, worden de noordelijke brughelft, de omgeving en de toegangswegen afgewerkt. Daarna gaat de volledige brug open voor verkeer.

Zicht vanop de fietsonderdoorgang aan de Meulestedekaai (noordzijde)

 

ONTWERP NIEUWE MEULESTEDEBRUG

Komende jaren bouwen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met FARYS en stad Gent, aan een nieuwe, brede brug met vijf rijstroken die de oude Meulestedebrug moet vervangen. Tegelijk wordt de aansluitende wegenis van de Wondelgemkaai (N458) en de Zeeschipstraat (N456) vernieuwd. Daarnaast zetten we in op het verhogen van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruiken met aangepaste fietsverbindingen. Zo verhoogt de capaciteit en zal het verkeer vlotter en veiliger verlopen langs deze belangrijke toegangspoort naar de noordrand van de stad en North Sea Port.

Ontdek alles over het ontwerp van de nieuwe Meulestedebrug op deze pagina.

Laatste nieuws

Top