Gent - Meulestedebrug

De Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen in Gent is aan vervanging toe. Op de plaats van de huidige brug komen twee aparte delta-basculebruggen vlak naast elkaar.

Nieuwe Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen in Gent

Stad: Gent

Waterweg: Kanaal Gent-Terneuzen 

Laatste stand van zaken: Op de plaats van de huidige Meulestedebrug in Gent komen in de toekomst twee aparte delta-basculebruggen vlak naast elkaar. De technische plannen krijgen steeds meer vorm. 

Waarom? De huidige Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen werd gebouwd in de jaren ’50. De brug is sterk verouderd en absoluut aan vervanging toe. 

Wat? Na grondig studiewerk en intense overlegrondes met alle betrokken partijen werd eerder al het voorkeursscenario en het type brug vastgelegd. Op de plaats van de huidige brug komen twee beweegbare delta-basculebruggen. Op elke brug komen twee rijstroken en aan de kant van de Meulestedekaai is er ook een onderdoorgang voor fietsers voorzien.

Pluspunten van de delta-basculebrug

  • eenvoudige constructie met weinig impact op de omgeving; 
  • elegante constructie: slechts 5 meter hoog; 
  • gemakkelijke constructie om te onderhouden; 
  • relatief gemakkelijke constructie om te bouwen;
  • minder massieve fundering: openheid en zicht op het water voor fietsers die gebruik maken van de onderdoorgang. 

Nu bezig? De opmaak van het ontwerp vormt een grote uitdaging aangezien er heel wat boven- en ondergrondse infrastructuur ontworpen en afgestemd moet worden. Eenmaal het ontwerp voldoende vorm heeft gekregen, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en volgt een aanbesteding om een aannemer aan te stellen die de werken zal uitvoeren. De Vlaamse Waterweg nv wil deze laatste twee stappen ten laatste in de eerste helft van 2018 afronden. De werken op terrein starten vermoedelijk aansluitend in de tweede helft van 2018.

Laatste nieuws

Top