Gent - Meulestedebrug

De Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen in Gent is aan vervanging toe. Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare delen - één voor elke rijrichting.

Nieuwe Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen in Gent

Stad: Gent

Waterweg: Kanaal Gent-Terneuzen 

Laatste stand van zaken: Op de plaats van de huidige Meulestedebrug in Gent komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare delen - één voor elke rijrichting. De technische plannen krijgen steeds meer vorm. 

Waarom? De huidige Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen werd gebouwd in de jaren ’50. De brug is sterk verouderd en absoluut aan vervanging toe. 

Wat? Na grondig studiewerk en intense overlegrondes met alle betrokken partijen werd eerder al het voorkeursscenario en het type brug vastgelegd. Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare delen - één voor elke rijrichting. Op elk deel komen twee rijstroken en aan de kant van de Meulestedekaai is er ook een onderdoorgang voor fietsers voorzien.

Pluspunten van de delta-basculebrug

  • elegante constructie: slechts 5 meter hoog; 
  • gemakkelijke constructie om te onderhouden; 
  • minder massieve fundering: openheid en zicht op het water voor fietsers die gebruik maken van de onderdoorgang. 

Nu bezig? De opmaak van het ontwerp vormt een grote uitdaging aangezien er heel wat boven- en ondergrondse infrastructuur ontworpen en afgestemd moet worden met de verschillende projectpartners. De omgevingsvergunning voor de nieuwe brug werd eind 2018 aangevraagd. Ondertussen worden de technische plannen verder uitgewerkt zodat er ten laatste eind 2019 een aannemer aangesteld kan worden. De start van de werken is voorzien in de eerste helft van 2020. 

Laatste nieuws

Top