Gent - Dringend herstel Meulestedebrug

Op dinsdag 12 november start De Vlaamse Waterweg nv met dringende herstellingen aan de Meulestedebrug. Die zijn noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. De herstellingswerken verlopen volgens schema.

De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de haven en het verbindingspunt tussen de oostelijke en westelijke zijde van de haven. De Meulestedebrug bestaat uit twee beweegbare brugdelen die er slecht aan toe zijn. Het linkerdeel beweegt niet meer en het vergrendelen van de beide brugdelen is problematisch. Om de veiligheid te kunnen garanderen, moet de staalstructuur verstevigd worden en zijn een aantal mechanische onderdelen dringend aan vervanging toe. Hiervoor werd een gespecialiseerde aannemer ingeschakeld. De herstellingen vergen immers precisiewerk en kennis van de brug zelf.

Nog voor de winter moeten de twee brugdelen weer perfect op elkaar aansluiten door de mechanische vergrendeling te herstellen. De staalstructuur van het rechter beweegbaar brugdeel wordt ook verstevigd. In de lente van 2020 worden onderdelen van het bewegingsmechanisme van de brug vervangen en wordt het linker beweegbaar brugdeel aangepakt. De Meulestedebrug zal dan weer twee beweegbare brugdelen hebben en veilig zijn tot de nieuwe brug er komt.

Meulestedebrug Gent

De herstellingswerken zitten op schema

Dinsdag 12 november gingen de herstellingswerken aan de Meulestedebrug van start. In de eerste week stonden de herstellingswerken in het teken van demontage. In eerste instantie zijn de houten planken van de voetpaden weggenomen om de grendels te kunnen bereiken. Daarna zijn de cilinders, de grendels, de grendelkamers en -steunen verwijderd. Voor de grendelkamers en -steunen was het nodig de stukken door te branden met een thermische lans. De demontage is gelukt binnen het vooropgestelde tijdschema.

Doorbranden via thermische lans

De week van 19 tot 22 november 2019 stond in het teken van de montage van de grendels. De stukken die de week ervoor verwijderd zijn, zijn vervangen door gloednieuwe exemplaren. De werking van de grendels is ondertussen ook getest en goed bevonden. 

In de week van 25 tot 29 november 2019 is het nodige materiaal en materieel binnen gebracht in de rechter brugkelder en is gestart met het bouwen van de verstevigingskooien rond de ballastkist ter hoogte van de scharnierpunten van de rechterbrugklap. De onderste verstevigingsbalken zijn samengesteld in de kelder. 

Op 2 december 2019 is de rechter brugklap open gezet en is de brug in deze stand vergrendeld om de komende weken verder te werken aan de verstevigingskooien van de ballastkist.

Een veilige voetgangers- en fietsersbrug

In de nacht van donderdag 7 november is een veilige voetgangers- en fietsersbrug geplaatst met een doorvaarthoogte voor de scheepvaart van 8,65 m. Dit gebeurde na de avondspits om onnodige hinder te vermijden, in nauw overleg met de stad Gent.

Er is gekozen om de tijdelijke brug te voorzien op de brugkelders van de bestaande Meulestedebrug omwille van volgende belangrijke voordelen: de tijdelijke brug is gelegen in de gebruikelijke verkeersas, heeft daar de kleinste overspanning over het kanaal en het kleinste te overbruggen hoogteverschil voor de gebruikers. 

De Vlaamse Waterweg nv is er zich van bewust dat de tijdelijke fiets- en voetgangersoversteek met fietsgoot op de trappen niet volledig tegemoet komt aan de noden van alle gebruikers (bv. fietsers met zware elektrische fietsen, zwaarbeladen fietsen met bagage, fietskarren,…) en ook niet geschikt is voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dit is ook niet mogelijk in deze situatie. Wie liever geen gebruik maakt van een trap met fietsgoot, wordt aangeraden via de spoorwegbrug om te rijden. De fietsgoten zijn ondertussen voorzien van een nieuwe antisliplaag.

Een veilige voetgangers- en fietsersbrug

Extra veerdienst in samenwerking met VLOOT

VLOOT van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) legt tijdens de spits een extra veerboot in om het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van de Meulestedebrug te kruisen. Zo willen De Vlaamse Waterweg nv en MDK de hinder tijdens de werkzaamheden aan de brug beperken. Na de eerste week werd vastgesteld dat in totaal 25.854 gebruikers kozen voor de veerdienst in Langerbrugge. Dit is een quasi verdubbeling van het aantal veergebruikers. Ook de veerdienst in Terdonk zette heel wat meer passagiers over met een totaal van 8.671. Dit is een stijging van 40%. 

Het veer in Langerbrugge wordt verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Een vijftal kilometer verderop vind je als alternatief de veerdienst van Terdonk.
 

Extra veer voor personenvervoer

Gefaseerde herstellingen en hinder

VOOR DE WINTER

 • Wanneer? Van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 20 december 2019
 • Wat? Werken aan de mechanische vergrendeling en het rechter beweegbaar brugdeel
 • Hinder?
  • Voor wegverkeer: afgesloten tijdens de hele periode
  • Voor scheepvaartverkeer: Tussen 12 en 24 november 2019 kunnen schepen enkel doorvaren vóór 8u ‘s morgens en na 18u ‘s avonds.

IN DE LENTE VAN 2020

 • Wanneer? Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020
 • Wat? Werken aan het bewegingsmechanisme van de brug en het linker beweegbaar brugdeel
 • Hinder
  • Voor wegverkeer: Afgesloten tussen 27 april en met 25 mei 2020 

Alternatieve routes en opties

Over de herstellingswerken en minder-hindermaatregelen wordt nauw overlegd met de Stad Gent, North Sea Port, De Lijn en VLOOT. In samenspraak worden alternatieve routes voorzien en maatregelen om de onderbrekingen van de Meulestedebrug zoveel mogelijk op te vangen:

 • Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder, ze kunnen oversteken via een tijdelijke brug
 • Wegverkeer onder 3,5 ton kan het kanaal Gent-Terneuzen oversteken:
  • Via de veerdienst in Langerbrugge: de capaciteit wordt opgevoerd tussen 7u en 19u. VLOOT zet een tweede veerboot in.
  • Via de R4.
 • Zwaar wegverkeer boven 3,5 ton moet de alternatieve routes volgen via de R4
minder hinder kaartje werken meulestedebrug

De Meulestedebrug van morgen

De tijd dringt. Daarom is er bij álle partners de ambitie om het laatste studiewerk voor de nieuwe Meulestedebrug nog dit jaar af te ronden. Recent is de omgevingsvergunning verleend en kon de afschaffing van een buurtweg worden afgerond. De laatste rechte lijn naar realisatie is ingezet.

ir. Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd BOVENSCHELDE van De Vlaamse Waterweg nv kan in 2020 de contracten voor de bouw in de markt zetten en verzekert dat in 2021 de effectieve bouw kan starten: “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving zullen een make-over krijgen.”

Na de herstellingswerken zal De Vlaamse Waterweg nv klaar zijn om partners en omwonenden uitgebreid te informeren over de start van de werken in 2021.

Op de hoogte blijven van de werken?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Klik daarvoor op deze link en volg de stappen op het scherm.

 

Laatste nieuws

Top