Gent - Dringend herstel Meulestedebrug

Op dinsdag 12 november start De Vlaamse Waterweg nv met dringende herstellingen aan de Meulestedebrug. Die zijn noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. De Vlaamse Waterweg nv neemt de nodige maatregelen om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Er komen alternatieve routes, een extra veerdienst in Langerbrugge en een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers.

De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de haven en het verbindingspunt tussen de oostelijke en westelijke zijde van de haven. De brug is echter te oud en daarom om de haverklap buiten dienst en onbetrouwbaar. Er zijn dringende herstellingswerken nodig om de brug veilig te houden. Zonder herstellingen kan de bestaande brug bovendien onmogelijk nog in dienst blijven tot die wordt vervangen. 

Meulestedebrug Gent

Werk voor een gespecialiseerde aannemer

De Meulestedebrug bestaat uit twee beweegbare brugdelen die er slecht aan toe zijn. Het linkerdeel beweegt niet meer en het vergrendelen van de beide brugdelen is problematisch. Om de veiligheid te kunnen garanderen, moet de staalstructuur verstevigd worden en zijn een aantal mechanische onderdelen dringend aan vervanging toe. Een gespecialiseerde aannemer wordt hiervoor ingeschakeld. De herstellingen vergen immers precisiewerk en kennis van de brug zelf.

Nog voor de winter moeten de twee brugdelen weer perfect op elkaar aansluiten door de mechanische vergrendeling te herstellen. De staalstructuur van het rechter beweegbaar brugdeel wordt ook verstevigd. In de lente van 2020 worden onderdelen van het bewegingsmechanisme van de brug vervangen en wordt het linker beweegbaar brugdeel aangepakt. De Meulestedebrug zal dan weer twee beweegbare brugdelen hebben en veilig zijn tot de nieuwe brug er komt.

Gefaseerde herstellingen en hinder

De herstellingswerken zelf gebeuren in twee fasen die worden voorafgegaan door voorbereidende werken om een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug te plaatsen. Wie te voet of met de fiets is, kan tijdens de werken het kanaal Gent-Terneuzen blijven oversteken. Alle andere wegverkeer kan tijdens een groot deel van de werken niet langs de afgesloten Meulestedebrug. Voor het scheepvaartverkeer wordt de doorgang maximaal beschikbaar gehouden, maar een paar weken beperkt doorvaren, is onvermijdelijk. Een overzicht van de hinder:

VOORBEREIDING

 • Wanneer? Van donderdagavond 7 november om 19u tot vrijdagochtend 8 november 2019 om 6u
 • Wat? Plaatsen van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug
 • Hinder? De Meulestedebrug zal dan afgesloten zijn voor alle wegverkeer. Ook het scheepvaartverkeer is volledig gestremd.

VOOR DE WINTER

 • Wanneer? Van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 20 december 2019
 • Wat? Werken aan de mechanische vergrendeling en het rechter beweegbaar brugdeel
 • Hinder?
  • Voor wegverkeer: afgesloten tijdens de hele periode
  • Voor scheepvaartverkeer: Tussen 12 en 24 november 2019 kunnen schepen enkel doorvaren vóór 8u ‘s morgens en na 18u ‘s avonds.

IN DE LENTE VAN 2020

 • Wanneer? Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020
 • Wat? Werken aan het bewegingsmechanisme van de brug en het linker beweegbaar brugdeel
 • Hinder
  • Voor wegverkeer: Afgesloten tussen 27 april en met 25 mei 2020

Alternatieve routes en opties

Over de herstellingswerken en minder-hindermaatregelen wordt nauw overlegd met de Stad Gent, North Sea Port, De Lijn en VLOOT. In samenspraak worden alternatieve routes voorzien en maatregelen om de onderbrekingen van de Meulestedebrug zoveel mogelijk op te vangen:

 • Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder, ze kunnen oversteken via een tijdelijke brug
 • Wegverkeer onder 3,5 ton kan het kanaal Gent-Terneuzen oversteken:
  • Via de veerdienst in Langerbrugge: de capaciteit wordt opgevoerd tussen 7u en 19u. VLOOT zet een tweede veerboot in.
  • Via de R4.
 • Zwaar wegverkeer boven 3,5 ton moet de alternatieve routes volgen via de R4
minder hinder kaartje werken meulestedebrug

De Meulestedebrug van morgen

De tijd dringt. Daarom is er bij álle partners de ambitie om het laatste studiewerk voor de nieuwe Meulestedebrug nog dit jaar af te ronden. Recent is de omgevingsvergunning verleend en kon de afschaffing van een buurtweg worden afgerond. De laatste rechte lijn naar realisatie is ingezet.

ir. Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd BOVENSCHELDE van De Vlaamse Waterweg nv kan in 2020 de contracten voor de bouw in de markt zetten en verzekert dat in 2021 de effectieve bouw kan starten: “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving zullen een make-over krijgen.”

Na de herstellingswerken zal De Vlaamse Waterweg nv klaar zijn om partners en omwonenden uitgebreid te informeren over de start van de werken in 2021.

Op de hoogte blijven van de werken?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Klik daarvoor op deze link en volg de stappen op het scherm.

 

Laatste nieuws

Top