Link naar homepage

Gent - Dringend herstel Meulestedebrug

De Vlaamse Waterweg nv maakt werk van dringende herstellingen aan de Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen in Gent. Die zijn noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. De eerste fase van de herstellingswerken werd binnen de vooropgestelde periode afgewerkt, waardoor de Meulestedebrug vroeger dan gepland weer open kon. Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020 vindt de tweede en laatste fase van de structurele herstellingswerken plaats. Daarna gaat alle aandacht naar de nieuwe Meulestedebrug.

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Ze wordt dagelijks intensief gebruikt voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via het water en de weg. Het is bovendien een belangrijke verbinding van en naar de haven North Sea Port. Om deze oversteek zo lang mogelijk open te houden en in afwachting van de nieuwe brug, voeren we herstellingen uit zodat de huidige brug nog een tijd dienst kan doen.

Om de veiligheid te kunnen garanderen, moet de staalstructuur verstevigd worden en zijn een aantal mechanische onderdelen dringend aan vervanging toe. Hiervoor werd een gespecialiseerde aannemer ingeschakeld. De herstellingen vergen immers precisiewerk en kennis van de brug zelf.

Eind 2019 werden de twee brugdelen weer perfect op elkaar aangesloten door de mechanische vergrendeling te vernieuwen. De ballastkist van het rechter beweegbaar brugdeel (kant Meulestede) en de hoofdligger zijn ook verstevigd. In het voorjaar van 2020 wordt van het linker beweegbaar brugdeel (kant Wondelgem) de onderdelen van het bewegingsmechanisme vervangen en wordt vervolgens ook de ballastkist en de hoofdligger verstevigd. De Meulestedebrug zal dan weer twee beweegbare brugdelen hebben.

Meulestedebrug Gent

Huidige herstelfase: 17 maart - 25 mei 2020

 • Wanneer? Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020
 • Wat? Werken aan het bewegingsmechanisme, de ballastkist en de hoofdligger van het linker beweegbaar brugdeel
 • Hinder voor verkeer:
  • Afgesloten op dinsdag 6 april 2020 van 9 tot 18 uur.
  • Afgesloten van 27 april tot en met 25 mei 2020 

Alternatieve routes en opties

Over de herstellingswerken en minderhinder-maatregelen wordt nauw overlegd met de Stad Gent, North Sea Port, VOKA, De Lijn en VLOOT (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust). In samenspraak worden alternatieve routes voorzien en maatregelen om de onderbrekingen van de Meulestedebrug zoveel mogelijk op te vangen.

Tijdens fase twee van de herstellingswerken zijn de volgende alternatieven voorzien:

6 april

 • Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via trappentorens met fietsgoten en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt.
 • Wegverkeer onder 3,5 ton kan omrijden via de Wiedauwkaai en de Muide.
 • Zwaar wegverkeer boven 3,5 ton kan omrijden via de Wiedauwkaai, de R40 en de Afrikalaan.

27 april t.e.m. 25 mei (zie onderstaand omleidingsplan)

 • Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via trappentorens met fietsgoten en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt.
 • Wegverkeer onder 3,5 ton kan het kanaal Gent-Terneuzen oversteken:
  o    Via de veerdiensten in Langerbrugge en Terdonk: samen met VLOOT voorzien we aan Langerbrugge eeen extra veerboot van maandag t.e.m. zaterdag tussen 7 en 19 uur. 
  o    Via de R4.
 • Zwaar wegverkeer boven 3,5 ton moet de alternatieve routes volgen via de R4.
minder hinder kaartje werken meulestedebrug

Een veilige fietsers- en voetgangersbrug

Om de hinder voor voetgangers en fietsers te beperken, werd in nauw overleg met de stad Gent een veilige voetgangersbrug, bereikbaar via trappentorens uitgerust met fietsgoten, geplaatst met een doorvaarthoogte voor de scheepvaart van 8,65 m. Deze brug werd geplaatst vóór de eerste fase van de herstellingswerken. Tijdens de tweede fase van de herstellingswerken wordt ze terug opengesteld van maandag 27 april tot maandag 25 mei 2020. 

Er is gekozen om de tijdelijke brug te voorzien op de brugkelders van de bestaande Meulestedebrug omwille van volgende belangrijke voordelen: de tijdelijke brug is gelegen in de gebruikelijke verkeersas, heeft daar de kleinste overspanning over het kanaal en het kleinst te overbruggen hoogteverschil voor de gebruikers. 

De Vlaamse Waterweg nv is er zich van bewust dat de voetgangersbrug met fietsgoot op de trappen niet volledig tegemoet komt aan de noden van alle gebruikers (bv. fietsers met zware elektrische fietsen, zwaarbeladen fietsen met bagage, fietskarren,…) en ook niet geschikt is voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dit is ook niet mogelijk in deze situatie. Wie liever geen gebruik maakt van een trap met fietsgoot, wordt aangeraden via de spoorwegbrug om te rijden. 

Een veilige voetgangers- en fietsersbrug

Extra veerdienst in samenwerking met VLOOT

VLOOT van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) legt tijdens de herstellingswerken in de spits een extra veerboot in om het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van de Meulestedebrug te kruisen.

Het veer in Langerbrugge wordt verdubbeld van maandag tot en met zaterdag tussen 7 en 19 uur, om de wachttijden te beperken. Een vijftal kilometer verderop vind je als alternatief de veerdienst van Terdonk.

Zo willen De Vlaamse Waterweg nv en MDK de hinder tijdens de werkzaamheden aan de brug beperken. Tijdens de eerste fase van de herstellingswerken bleek de ingreep erg succesvol. In Langerbrugge verdubbelde het aantal passagiers. In Terdonk werd een stijging van 40% opgetekend.

De passagiers werden aan het eind van de eerste fase van de herstellingswerken bedankt met een kerstroos.

Extra veer voor personenvervoer

De nieuwe Meulestedebrug komt eraan

De tijd dringt. Daarom is er bij álle partners de ambitie om het laatste studiewerk voor de nieuwe Meulestedebrug in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden. In stepember kon de afschaffing van een buurtweg worden afgerond en is de omgevingsvergunning verleend . De verwervingsdossiers zijn lopende. De laatste rechte lijn naar realisatie is ingezet.

ir. Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg nv kan in 2020 de contracten voor de bouw in de markt zetten en verzekert dat in 2021 de effectieve bouw kan starten: “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving zullen een make-over krijgen.”

Na de herstellingswerken zal De Vlaamse Waterweg nv klaar zijn om partners en omwonenden uitgebreid te informeren over de start van de werken in 2021.

 

Herstellingsfase 1 in beeld

Op de hoogte blijven van de werken?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Klik daarvoor op deze link en volg de stappen op het scherm.

Laatste nieuws

Top