Link naar homepage

Gent - Dringend herstel Meulestedebrug

De Vlaamse Waterweg nv maakt werk van dringende herstellingen aan de Meulestedebrug. Die zijn noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. De eerste fase van de herstellingswerken werd binnen de vooropgestelde periode afgewerkt, waardoor de Meulestedebrug al sinds donderdag 19 december weer operationeel is. Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020 vindt de tweede en laatste fase van de structurele herstellingswerken plaats. Daarna gaat alle aandacht naar de nieuwe Meulestedebrug.

De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de haven en het verbindingspunt tussen de oostelijke en westelijke zijde van de haven. De Meulestedebrug bestaat uit twee beweegbare brugdelen die er slecht aan toe zijn. Het linkerdeel beweegt niet meer en het vergrendelen van de beide brugdelen is problematisch. Om de veiligheid te kunnen garanderen, moet de staalstructuur verstevigd worden en zijn een aantal mechanische onderdelen dringend aan vervanging toe. Hiervoor werd een gespecialiseerde aannemer ingeschakeld. De herstellingen vergen immers precisiewerk en kennis van de brug zelf.

Voor de winter werden de twee brugdelen weer perfect op elkaar aangesloten door de mechanische vergrendeling te vernieuwen. De ballastkist van het rechter beweegbaar brugdeel en de hoofdligger zijn ook verstevigd. In de lente van 2020 wordt van het linker beweegbaar brugdeel de onderdelen van het bewegingsmechanisme vervangen en wordt vervolgens ook de ballastkist en de hoofdligger verstevigd. De Meulestedebrug zal dan weer twee beweegbare brugdelen hebben.

Meulestedebrug Gent

Volgende herstelfase: 17 maart - 25 mei 2020

  • Wanneer? Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020
  • Wat? Werken aan het bewegingsmechanisme en de ballastkist van het linker beweegbaar brugdeel
  • Hinder voor wegverkeer: Afgesloten tussen 27 april tot en met 25 mei 2020 

Alternatieve routes en opties

Over de herstellingswerken en minder-hindermaatregelen wordt nauw overlegd met de Stad Gent, North Sea Port, VOKA, De Lijn en VLOOT. In samenspraak worden alternatieve routes voorzien en maatregelen om de onderbrekingen van de Meulestedebrug zoveel mogelijk op te vangen.

Tijdens de eerste fase van de herstellingswerken, van 12 november tot 19 december 2019, waren dat de volgende routes:

  • Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via een een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoot
  • Wegverkeer onder 3,5 ton kan het kanaal Gent-Terneuzen oversteken:
    • Via de veerdienst in Langerbrugge: de capaciteit wordt opgevoerd tussen 7u en 19u. VLOOT zet een tweede veerboot in.
    • Via de R4.
  • Zwaar wegverkeer boven 3,5 ton moet de alternatieve routes volgen via de R4

Tijdens de geplande evaluatie in het eerste kwartaal van 2020 wordt bekeken of deze behouden blijven tijdens de herstellingswerken van fase 2 of er aanpassingen doorgevoerd worden. We houden je op de hoogte.

minder hinder kaartje werken meulestedebrug

Een veilige voetgangersbrug met fietsgoot

Om de hinder voor voetgangers- en fietsers te beperken, werd in nauw overleg met de stad Gent, een veilige voetgangersbrug met fietsgoot geplaatst met een doorvaarthoogte voor de scheepvaart van 8,65 m. Deze brug werd geplaatst vóór de eerste fase van de herstellingswerken, van 12 november tot 19 december 2019 en daarna veilig afgesloten. Tijdens de tweede fase van de herstellingswerken wordt ze terug opengesteld van maandag 27 april tot maandag 25 mei 2020. Er is gekozen om de tijdelijke brug te voorzien op de brugkelders van de bestaande Meulestedebrug omwille van volgende belangrijke voordelen: de tijdelijke brug is gelegen in de gebruikelijke verkeersas, heeft daar de kleinste overspanning over het kanaal en het kleinste te overbruggen hoogteverschil voor de gebruikers. 

De Vlaamse Waterweg nv is er zich van bewust dat de voetgangersbrug met fietsgoot op de trappen niet volledig tegemoet komt aan de noden van alle gebruikers (bv. fietsers met zware elektrische fietsen, zwaarbeladen fietsen met bagage, fietskarren,…) en ook niet geschikt is voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dit is ook niet mogelijk in deze situatie. Wie liever geen gebruik maakt van een trap met fietsgoot, wordt aangeraden via de spoorwegbrug om te rijden. 

Een veilige voetgangers- en fietsersbrug

Extra veerdienst in samenwerking met VLOOT

VLOOT van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) legt tijdens de herstellingswerken in de spits een extra veerboot in om het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van de Meulestedebrug te kruisen.

Het veer in Langerbrugge wordt verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Een vijftal kilometer verderop vind je als alternatief de veerdienst van Terdonk.

Zo willen De Vlaamse Waterweg nv en MDK de hinder tijdens de werkzaamheden aan de brug beperken. Tijdens de eerste fase van de herstellingswerken bleek de ingreep erg succesvol. In Langerbrugge verdubbelde het aantal passagiers. In Terdonk werd een stijging van 40% opgetekend.

De passagiers werden aan het eind van de eerste fase van de herstellingswerken bedankt met een kerstroos.

Extra veer voor personenvervoer

De nieuwe Meulestedebrug komt eraan

De tijd dringt. Daarom is er bij álle partners de ambitie om het laatste studiewerk voor de nieuwe Meulestedebrug in het eerste kwartaal van 2020 af te ronden. In stepember kon de afschaffing van een buurtweg worden afgerond en is de omgevingsvergunning verleend . De verwervingsdossiers zijn lopende. De laatste rechte lijn naar realisatie is ingezet.

ir. Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd BOVENSCHELDE van De Vlaamse Waterweg nv kan in 2020 de contracten voor de bouw in de markt zetten en verzekert dat in 2021 de effectieve bouw kan starten: “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving zullen een make-over krijgen.”

Na de herstellingswerken zal De Vlaamse Waterweg nv klaar zijn om partners en omwonenden uitgebreid te informeren over de start van de werken in 2021.

 

Terugblik: Wat gebeurde er tijdens de eerste fase van de herstellingswerken?

Dinsdag 12 november gingen de herstellingswerken aan de Meulestedebrug van start. In de eerste week stonden de herstellingswerken in het teken van demontage. In eerste instantie zijn de houten planken van de voetpaden weggenomen om de grendels te kunnen bereiken. Daarna zijn de cilinders, de grendels, de grendelkamers en -steunen verwijderd. Voor de grendelkamers en -steunen was het nodig de stukken door te branden met een thermische lans. De demontage is gelukt binnen het vooropgestelde tijdschema.

Doorbranden via thermische lans

De week van 19 tot 22 november 2019 stond in het teken van de montage van de grendels. De stukken die de week ervoor verwijderd zijn, zijn vervangen door gloednieuwe exemplaren. De werking van de grendels is ondertussen ook getest en goed bevonden. 

In de week van 25 tot 29 november 2019 is het nodige materiaal en materieel binnen gebracht in de rechter brugkelder en is gestart met het bouwen van de verstevigingskooien rond de ballastkist ter hoogte van de scharnierpunten van de rechterbrugklap. De onderste verstevigingsbalken zijn samengesteld in de kelder. 

Op 2 december 2019 is de rechter brugklap open gezet en is de brug in deze stand vergrendeld om verder te werken aan de verstevigingskooien van de ballastkist en het verstevigen van de hoofdliggers.

Oplassen verstevigingsribben hoofdligger
Bijna schilderklaar

Op 18 december 2019 zijn de nodige testbewegingen uitgevoerd en is de finale afwerking gebeurd, zoals het smeren van de grendels en het opruimen van de site.

En kon de uitgelijnde Meulestedebrug eerder dan gepland weer open!

Op de hoogte blijven van de werken?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Klik daarvoor op deze link en volg de stappen op het scherm.

Laatste nieuws

Top