Link naar homepage

Maar het gaat niet alleen om een naamswijziging …

De fusie heeft een positieve invloed op de gebruiker én op de burger. Onze opdrachten en ons werkterrein reiken verder dan het beheren en realiseren van infrastructuur op en langs onze waterwegen. Met De Vlaamse Waterweg nv versterken wij het vervoer via de binnenvaart, zorgen we voor waterbeheersing en vergroten we de aantrekkelijkheid van onze waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.

Door onze krachten te bundelen, gaan we de toekomst waterproof tegemoet. Door de handen in elkaar te slaan en visie, expertise en kennis te delen zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen.

Onze missie drukt meteen ook onze ambitie uit: “De Vlaamse Waterweg nv: uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.


Wat verandert er (niet)?

De Vlaamse Waterweg nv is het unieke aanspreekpunt voor het Vlaamse waterwegennet.
Wat verandert er al of niet

  • Was je al klant, opdrachthouder of leverancier bij De Vlaamse Waterweg nv? Dan wijzigt er niets.
  • Klanten/leveranciers die uitsluitend werkten voor Waterwegen en Zeekanaal NV moeten vanaf 1 januari 2018 een nieuw facturatieadres, een nieuw rekeningnummer en een nieuw btw-nummer gebruiken.
  • Al onze regionale zetels blijven operationeel, uw contactpunten dus ook.

Lokale aanspreekbaarheid blijft onze sterkte!

Laatste nieuws

Top