Eén waterwegbeheerder voor Vlaanderen: volle vaart vooruit

In 2017 stromen de twee Vlaamse waterwegbeheerders naar elkaar toe. nv De Scheepvaart is op 10 februari 2017 ‘herdoopt’ tot De Vlaamse Waterweg nv. Uiterlijk op 1 januari 2018 sluit Waterwegen en Zeekanaal NV aan en vormen wij samen De Vlaamse Waterweg nv.

Maar het gaat niet alleen om een naamswijziging …

De fusie heeft een positieve invloed op de gebruiker én op de burger. Onze opdrachten en ons werkterrein reiken verder dan het beheren en realiseren van infrastructuur op en langs onze waterwegen. Met De Vlaamse Waterweg nv versterken wij het vervoer via de binnenvaart, zorgen we voor waterbeheersing en vergroten we de aantrekkelijkheid van onze waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.
Zo ambiëren we, naast de 3,5 miljoen vrachtwagens die de binnenvaart nu van de weg houdt, een groei van de binnenvaart met 2,8 % per jaar.

Door onze krachten te bundelen, gaan we de toekomst waterproof tegemoet. Door de handen in elkaar te slaan en visie, expertise en kennis te delen zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen.

Onze missie drukt meteen ook onze ambitie uit: “De Vlaamse Waterweg nv: uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.


Wat betekent dit voor u?

  • nv De Scheepvaart werd De Vlaamse Waterweg nv met maatschappelijke zetel in Hasselt, contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd.
  • Waterwegen en Zeekanaal NV blijft tot einde 2017 als vennootschap bestaan, met behoud van maatschappelijke zetel in Willebroek. De contact- en facturatiegegevens blijven ongewijzigd.
  • Al onze regionale zetels blijven operationeel, uw contactpunt dus ook. Op die manier blijft de lokale aanspreekbaarheid verzekerd!
Top