Estuaire vaart

De estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen op een deel van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen varen, verbetert de bereikbaarheid van de kusthavens.

In november 2006 reserveerde de Vlaamse Regering hiervoor ongeveer 6,2 miljoen euro subsidies. De Vlaamse Waterweg nv is belast met de uitvoering van het project. Dienstverleners die tussen de kusthavens en de binnenvaartterminals in Vlaanderen en langs de Rijn een (aangepaste) binnenvaartverbinding willen verzekeren, komen in aanmerking voor een gedeeltelijke subsidie van de (om)bouwkosten van estuaire schepen en een tijdelijke subsidie van de exploitatiekosten.

Na een open oproep en een offerteaanvraag werden al twee dienstverleners weerhouden: de tijdelijke vereniging Stecy-Maes met een 220 TEU schip en Patrick Hermans & Christiane Troch met een 350 TEU schip (TEU staat voor Twenty feet Equivalent Unit). Voor beide contracten samen is een subsidie voorzien van 900.000 euro. De geselecteerde dienstverleners verbonden zich ertoe om vóór 1 januari 2008 tussen Zeebrugge en het hinterland te varen. Een belangrijk selectiecriterium is dat de levensvatbaarheid van deze transporten tot 2017 wordt verzekerd. Via de subsidie kan op termijn een jaarlijks volume van 790.000 standaardcontainers via de estuaire vaart naar het binnenland en het Rijngebied worden vervoerd. Dat komt overeen met een jaarlijkse trafiek van 500.000 vrachtwagens of ruim 9.000 traditionele binnenschepen door Brugge. Zo verlicht de estuaire vaart de druk op de wegen en waterwegen naar onze kusthavens.


Contact

Gilles Vandenborre 
afdeling Commercieel Beheer West & Innovatie
Tel: 03 860 62 21
gilles.vandenborre@vlaamsewaterweg.be

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top