Link naar homepage

Technische voorschriften

Tot 29 december 2008 waren er enkel voorschriften voor vrachtvervoer en voor sleep- en duwvaart. Vanaf 30 december 2008 zijn er (nieuwe) technische voorschriften die ook van toepassing zijn op passagiersschepen, drijvende werktuigen en alle vaartuigen vanaf 20 meter. Nieuw gebouwde vaartuigen moeten dus hieraan voldoen. Voor bestaande vaartuigen zijn er overgangsmaatregelen. Voor vaartuigen die voor het eerst een certificaat moeten hebben is er een tijdschema voor het uitvoeren van het eerste onderzoek.

Technisch onderzoek
Na een technisch onderzoek wordt het communautaire certificaat afgegeven. Schepen in bezit van een certificaat van onderzoek (voor de Rijnvaart) dienen geen communautair certificaat te bezitten om te varen in de zones 4 en 3, tenzij ze bijvoorbeeld een afwijking willen van de voorwaarden die in het certificaat vermeld worden (bv. kleiner vrijboord), maar waarmee ze wel nog voldoen aan het communautaire reglement in een bepaalde zone. Deze afwijking wordt vermeld in een aanvullend communautair certificaat.

Vaartuigen die de Rijn willen bevaren moeten in bezit zijn van ofwel een certificaat van onderzoek ofwel een communautair certificaat voor de zones 4 en 3, en de Rijn.

Voorwaarden

Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een klasseringbewijs, afgegeven door een classificatiemaatschappij:

 • Germanischer Lloyd, Ankerrui 9 te 2000 Antwerpen, tel. +32 3 646 04 16, fax +32 3 646 00 64;
 • Lloyd’s Register of Shipping, Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen, tel. +32 3 212 16 40, fax +32 3 212 16 49;
 • Bureau Veritas, Mechelsesteenweg 128/136 te 2018 Antwerpen, tel. +32 3 247 94 00, fax +32 3 247 94 99;
 • Euroclass, Elzenbosselke 83, bus 2.1 te 8730 Beernem, tel. +32 50 84 15 85, fax +32 50 84 15 86.

Het schip moet nog worden onderzocht op de verdere overeenstemming met de geldende reglementering.

Aanvraag

U kunt het certificaat aanvragen bij het binnenvaartloket.

Het binnenvaartloket staat ook in voor: 

 • aanvragen voor meting;
 • de opmaak van het certificaat van onderzoek, communautair certificaat, certificaat van goedkeuring en de verklaring inzake minimumbemanning;
 • wijzigingen in meetbrieven die geen onderzoek aan boord vereisen;
 • de afgifte van het Uniek Europese scheepsidentificatienummer (ENI).

Opgelet: dien uw aanvraag tijdig in. Er kan een wachttijd van meerdere weken zijn.

Bij nieuwbouw of verbouwing van de romp, gelieve uw aanvraag te doen aan de hand van een formulier.

Retributies
Zoveel mogelijk onderzoeken aan boord worden op dezelfde dag uitgevoerd, zodat het schip minder vaak zal moeten stilliggen. De retributies worden volgens de onderstaande principes op éénvormige wijze geïnd.

Algemene principes:

 • de afgifte van certificaten of afschriften ervan wordt volledig losgekoppeld van de uitvoering van de nodige onderzoeken;
 • bijkomende onderzoeken aan boord worden aan een gereduceerd tarief uitgevoerd;
 • er wordt geen apart tarief voor verplaatsing voorzien. De verplaatsing is forfaitair inbegrepen bij een basisonderzoek aan boord (maximaal één per dag);
 • alle mogelijke onderzoeken worden expliciet vermeld op het prestatieblad dat aan boord wordt ingevuld.

De huidige tarieven vindt u terug onder de rubriek ‘Prijzen’.

Contact

Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Openingsuren

Merk op dat voor de periode van 2 mei tot 30 juni het Binnenvaartloket open is op volgende uren en locaties.

Maandag: 8.30u tot 11.30u te Schoten 
Dinsdag: 8.30u tot 11.30u te Schoten
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)
Vrijdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)

Het loket zal niet open zijn in de namiddag of feestdagen, ook niet op afspraak.
Het Binnenvaartloket is gesloten op onderstaande dagen:

 • 14 mei
 • 17 mei
 • 3 juni t.e.m. 5 juni

Meer informatie kan u terugvinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

Cel Binnenvaartcommissie
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
Tel.: +32 3 860 68 41
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Formulier

Publicaties

Laatste nieuws

Top