Certificaat van goedkeuring

Indien een vaartuig wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, moet het in bezit zijn van een certificaat van goedkeuring in overeenstemming met de ADN(R)-reglementering. Op 1 januari 2011 werd het ADNR en het besluit van de Regent met betrekking tot het bijzonder certificaat brandbare vloeistoffen vervangen door het ADN dat, in plaats van het ADNR dat van toepassing is op de Rijn, voortaan van toepassing is in Europa. Sindsdien worden enkel nog certificaten van goedkeuring afgegeven die gebaseerd zijn op het ADN en worden er ook geen bijzondere certificaten voor brandbare vloeistoffen meer afgegeven. Bestaande certificaten blijven nog geldig tot hun vervaldatum.

Voorwaarden

Het vaartuig moet:

  • te boek gesteld zijn in België of, indien niet te boek gesteld in een andere Europese lidstaat, zijn thuishaven in België hebben;
  • onderzocht zijn door een erkende classificatiemaatschappij.

Aanvraag

Het onderzoek wordt aangevraagd bij een erkende classificatiemaatschappij:

  • Germanischer Lloyd, Ankerrui 9 te 2000 Antwerpen, tel. +32 3 646 04 16, fax +32 3 646 00 64;
  • Lloyd’s Register of Shipping, Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen, tel. +32 3 212 16 40, fax +32 3 212 16 49;
  • Bureau Veritas, Mechelsesteenweg 128/136 te 2018 Antwerpen, tel. +32 3 247 94 00, fax +32 3 247 94 99.

Na afronden van het onderzoek wordt het desbetreffende certificaat afgegeven door de Commissie van Deskundigen te Antwerpen.

Retributies

De huidige tarieven vindt u terug onder de rubriek ‘Prijzen’.

Contact

Binnenvaartloket
Commissie van Deskundigen te Antwerpen
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: maandag – vrijdag van 8u30 tot 11u30. Tijdens de namiddagen is het loket open op afspraak.
Het Binnenvaartloket is op woensdagen gesloten.

Cel Binnenvaartcommissie
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
Tel.: +32 3 860 68 41
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Formulier

Publicaties

Laatste nieuws

Top