Brugge - Canadabrug

Na 70 jaar intensief gebruik is de Canadabrug aan een grondige renovatie toe. Om de brug duurzaam te herstellen, worden in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv, zowel de onder- als de bovenbouw grondig aangepakt. De werkzaamheden starten op maandag 5 november en zullen tegen eind juni volledig afgerond zijn. De Canadabrug wordt tijdens de werken volledig afgesloten voor het verkeer, maar zal hoogstwaarschijnlijk eind mei worden opengesteld voor het wegverkeer.

Waarom zijn deze werkzaamheden noodzakelijk? 
De Canadabrug wordt vandaag intensief gebruikt en dat moet ook de komende decennia in alle veiligheid gebeuren. De renovatie is behoorlijk ingrijpend. Zowel de onder- als de bovenbouw van de brug worden volledig vernieuwd en ook de leuning wordt hersteld. Er is veel aandacht voor de erfgoedwaarde van de brug. Zo worden de bizons op de brug tijdelijk in een houten hokje gestopt om beschadiging te voorkomen. 

Aan de naastgelegen houten fietsers- en voetgangersbruggen stelden we als waterwegbeheerder eind 2016 ernstige schade vast. Er werden herstellingswerken uitgevoerd in afwachting van een definitieve, duurzame oplossing. Tijdens de renovatie van de Canadabrug werden beide fietsers- en voetgangersbruggen afgebroken en vervangen door nieuwe bruggen uit composiet. Dit materiaal heeft heel wat voordelen: het is licht, stevig en niet gevoelig voor corrosie. Bovendien gaat composiet langer mee en vraagt het materiaal weinig onderhoud. De twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen zijn reeds in gebruik genomen.
 
Start en einde van de werkzaamheden
Vanaf maandag 5 november 2018 wordt de Canadabrug afgesloten voor alle verkeer. Eind juni zullen de werken volledig afgerond zijn, maar de brug zal hoogstwaarschijnlijk eind mei worden opengesteld voor het wegverkeer. In de loop van juni worden de werken aan de pijlers onder de brug verder afgewerkt. 

Hinder voor fietsers en voetgangers
De nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen zijn reeds in gebruik genomen, dus er is niet langer hinder voor fietsers en voetgangers.  

Hinder voor wegverkeer
Tijdens de werken wordt de Canadabrug zelf afgesloten voor alle verkeer. 

Stratenplan omgeving Canadabrug

Het verkeer uit de richting van de Expresweg – N31 met bestemming Scheepsdalelaan en omgeving volgt een omleiding via de Bevrijdingslaan, Gulden-Vlieslaan, Ezelpoort, Scheepsdalelaan en verder. Dit verkeer kan ook op de Expresweg – N31 de afrit Oostendse Steenweg nemen om zijn bestemming te bereiken.

Het verkeer dat het gebied tussen de Canadabrug en de Scheepsdalelaan wenst te verlaten, volgt een omleiding via:

  • de Scheepsdalelaan, Ezelpoort, Gulden-Vlieslaan, Bevrijdingslaan naar de Expresweg
  • de Scheepsdalelaan, Oostendse Steenweg, Waggelwaterstraat naar de Expresweg

Het verkeer uit de Leopold II-laan rijdt rechtsaf richting Scheepsdalelaan, Oostendse Steenweg en verder of linksaf richting Scheepsdalelaan, Ezelpoort, Gulden-Vlieslaan, Bevrijdingslaan en verder.

De Leopold I-laan, Karel de Stoutelaan (tussen Leopold I-laan en Gulden-Vlieslaan) en de Filips de Goedelaan worden tijdens de onderbreking van de Canadabrug voorbehouden voor het plaatselijk verkeer zodat deze straten niet als sluiproutes worden gebruikt. Passende verkeersborden zullen dit aangeven.

Vanop afstand maken verkeersborden de weggebruiker er attent op dat de Canadabrug onderbroken is voor het verkeer en dat er alternatieve routes moeten gevolgd worden.

Om vlot en veilig te kunnen werken, wordt in de Maria van Bourgondiëlaan een beperkte ruimte ingenomen als werfzone. Doorgaand verkeer in deze straat blijft steeds mogelijk. Het verkeer op het kruispunt met de Leopold I-laan ondervindt geen hinder.

Hinder voor het openbaar vervoer
Door de onderbreking van de brug volgen de bussen van De Lijn, namelijk Lijn 9 en Lijn 89, een aangepast traject. Komende van de gevangenis volgen de bussen tot aan de Bevrijdingslaan de normale reisweg. Aan de Bevrijdingslaan rijden de bussen rechtsaf in de richting van ’t Zand en Station. Komende van ’t Zand rijden de bussen rechtdoor naar de Bevrijdingslaan en volgen vanaf de Jan Breydellaan de normale reisroute richting de gevangenis. Het traject met bushalten ‘Karel de Stoute’ en ‘Visartpark’ wordt niet door Lijn 9 en Lijn 89 aangedaan, maar deze halten worden bediend door Lijn 3. Op deze manier vervalt er geen enkele halte tijdens de werken aan de Canadabrug.

Minder hinder met respect voor de buurt 
De werkzaamheden aan de Canadabrug brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Toch zijn er verschillende maatregelen die de hinder zoveel mogelijk beperken. Door grondige voorbereidingen en een strakke werkplanning blijft de onderbreking zo kort mogelijk. Fietsers en voetgangers moeten tijdelijk in beide richtingen over dezelfde brug, maar ondervinden verder geen hinder van de werkzaamheden. De werfzone bevindt zich grotendeels op de Canadabrug zelf waardoor er geen impact is op het verkeer op de N351 (Bevrijdingslaan) en slechts beperkte hinder in de Maria van Bourgondiëlaan. 
 
Hakhoutbeheer: meer veiligheid en goed voor de natuur!
Kort na de opstart van werkzaamheden aan de Canadabrug, wellicht midden november 2018, komt ook de groenaannemer langs om op de linkeroever (dit is de kant van de Bevrijdingslaan) van het Afleidingskanaal van de vestingsgrachten hakhoutbeheer uit te voeren. De meeste werkzaamheden vinden plaats in het stuk tussen de Guldenvliesstuw ter hoogte van het Graaf Visartpark en de Canadabrug. Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te voorkomen dat zich op de oevers bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor omwonenden of weggebruikers. Daarnaast zorgt hakhoutbeheer niet alleen voor verjonging van de beplanting op de oever, maar ook voor een verrijking van het ecosysteem. De werkzaamheden zullen vermoedelijk een tweetal weken duren. Het fiets- en voetpad op de Bevrijdingslaan in de richting van de Canadabrug wordt tijdens de werken ingenomen als werfzone. Fietsers en voetgangers gebruiken tijdelijk het fiets- en voetpad aan de overkant. 

Laatste nieuws

Top