Brug Zutendaal

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Zutendaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

plan locatie brug zutendaal

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Dijkstraat).

Bij de heraanleg van de N730 (Bilzerweg) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. Op de linkeroever (zijde Munsterbilzen) worden de fietspaden langs de N730 (Bilzerweg) verbonden met het jaagpad door middel van een dubbelrichtingsfietspad over het oostelijk talud van de gewestweg. Ter hoogte van de aansluiting op de fietspaden van de N730 (Bilzerweg) wordt een beveiligde fietsoversteek voorzien door middel van een middengeleider.

Op de rechteroever (zijde Zutendaal) wordt er geen afzonderlijke fietsverbinding tussen de fietspaden langs de N730 (Bilzerweg) en het jaagpad voorzien. De fietsers kunnen hier gebruik maken van de Dijkstraat. Aan de aansluiting van de Dijkstraat op de N730 (Bilzerweg) komt er een fietsoversteek. De bestaande voldoende brede middenberm wordt gebruikt als geleider, zodat de fietser hier veilig de gewestweg in twee ‘etappes’ kan oversteken.

  grondplan brug zutendaal

  Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

  Hoe zit het met de planning of fasering der werken?

  De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben echter geen directe impact voor omwonenden of op het doorgaand verkeer. Mogelijks zal er plaatselijk wat hinder zijn ten gevolge van deze kabel- en leidingwerken (thv bermen of jaagpaden), maar doorgang blijft over het algemeen mogelijk
  In het voorjaar van 2018 starten de werken voor de kanaalverbreding, ook dan is de impact voor het verkeer eerder beperkt.
  Vanaf het najaar van 2018 starten de grootschalige werken waarbij de N730 onderbroken en omgeleid wordt, dit voor een periode van circa 8 maanden. Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

  Bij de onderbreking van de N730 wordt er voor alle verkeer een omleiding ingesteld via de N750 – Oosterring => N702 – Henri Fordlaan => Taunusweg. Over deze omleiding volgt, zodra beschikbaar, meer informatie.

  Minder hinder aanpak

  Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • De duur van onderbrekingen wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Gegarandeerde doorgang langs montageterreinen, voornamelijk jaagpad.
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag indien nodig.
  Top