Brug Zutendaal

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Zutendaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 9 JULI 2019

De werken aan de nieuwe boogbrug over het Albertkanaal in Zutendaal zijn in een eindfase beland. Momenteel werken we volop aan de afwerking van de brug en aan het aanleggen van de nieuwe wegenis. Ondanks de fenomenale inzet van ons werfteam hebben de werken lichte vertraging opgelopen. Hierdoor konden we op 7 juni enkel voor fietsers doorgang geven. Hierdoor konden we de hinder voor de fietsers beperken en de bijhorende veiligheidsissues op de fietsomleiding op te lossen. De openstellingsdatum voor gemotoriseerd verkeer is voorzien begin augustus.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

locatie brug zutendaal

Situatieschets

Brug 8 in Zutendaal ligt in de N730 (Bilzerweg) en verbindt Zutendaal met Munsterbilzen.

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een hoofdoverspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. Onder de brug wordt ruimte gelaten voor jaagpaden.

Hoe pakken we de werken aan?

De staalstructuur voor de nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier en wordt vervolgens geassembleerd op een montageterrein op linkeroever net stroomafwaarts van brug 8 (langs Echo).

Na het slopen van de bestaande brug en de bouw van de nieuwe landhoofden wordt de geassembleerde brug ingevaren en verder afgewerkt.

Timing

tijdlijn onderbreking

De voorbereiden de werkzaamheden – verleggen nutsleidingen, rooien bomen en struiken - zijn uitgevoerd in het najaar van 2017.

De eerste werkzaamheden voor de verhoging van de brug en de verbreding van het kanaal zijn eind november 2017 reeds gestart met het eerste deel van de verbreding van het Albertkanaal.

De daadwerkelijke bouw van de brug op het terrein is gepland vanaf september 2018.

Mijlpalen

 • Afbraak bestaande brug: 14 oktober 2018 
 • Invaren nieuwe brug: 7 april 2019 
 • Ingebruikname nieuwe brug: begin augustus 2019 (streefdatum)

Welke hinder?

Door de onderbreking van de brug is er enkele maanden geen dwarsend verkeer over het Albertkanaal mogelijk. Om deze onderbrekingen op te vangen, zijn er omleidingen uitgewerkt voor de verschillende vervoersmiddelen.

De onderbreking van brug 8 Zutendaal valt gedeeltelijke samen met de onderbreking van de naastliggende brug 7 (in de Hoefaertweg) in Eigenbilzen.

Overlap onderbrekingen BR07 & BR08

 • BR07 van 26/02/2019 tot en met 27/11/2019
 • BR08: van 10/10/2018 tot eind juli 2019
 • Overlapperiode: van 26/02/2019 tot begin augustus 2019(*)

Bij het uitwerken van de omleidingen is ervoor gezorgd dat de omleidingen voor de ene brug nooit over de andere brug lopen.

(*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

Gemotoriseerd verkeer

omleiding gemotoriseerd verkeer brug zutendaal

Omleiding via N730 (Zutendaalweg) > Taunusweg > N702 (Henry Fordlaan- > N750 (Oosterring) > N730

Openbaar vervoer

Route 10 van De Lijn loopt over brug 8. Tijdens de werken rijdt route 10 volgens een aangepaste dienstregeling. Meer informatie www.delijn.be  

De volgende haltes worden beïnvloed:

- Zutendaal - Wit Paard
- Genk - MKM
- Genk - Munsterenstraat

Via deze haltes kan je nog richting Tongeren en Bilzen reizen, concreet kan dit met ritten 9, 13 en 11. Deze vertrekken aan Zutendaal – Kerk om 7.43 uur, 7.45 uur en 7.49 uur op schooldagen. Deze lijn komt dan langs de halte MKM – Zutendaal om 7.46 uur, 7.48 uur en om 7.52 uur. Één minuut later passeert de bus bij de halte Genk – Munsterenstraat en rijdt dan door naar de halte Zutendaal – Wit Paard. Lijn 10 komt hier aan om 7.48 uur, 7.50 uur en 7.54 uur.

Wil je richting Genk? Dan maak je gebruik van de halte Munsterbilzen - Taunusweg. 

Fietsers

Hoofdweg

omleiding fietsers hoofdweg brug zutendaal

Het fietsverkeer over de Bilzerweg (N730) moet het Albertkanaal oversteken via brug 9 (Henry Fordlaan).

Jaagpaden

 • Alleen bestemmingsverkeer naar Ebema is nog mogelijk via het jaagpad op rechteroever.
 • Fietsers op het jaagpad op linkeroever volgens een omleiding via de Sluisstraat > Taunusweg > Henry Fordlaan

Omwonenden

Tijdens de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe brug 8 is er een alternatieve toegang voor de bedrijven langs de Dijkstraat via een tijdelijke weg op de bedrijfsterreinen van Drie Eiken.

 

Omleiding ebema

Fauna & flora

 • Rooiwerken werden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
 • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met Agentschap Natuur en Bos.
 • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
 • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.
 • Daar waar er een verhoogt risico is opdat dieren in het kanaal terechtkomen worden bij het vernieuwen van de kanaaloever fauna uitstapplaatsen voorzien (dieren kunnen hierlangs vlotter uit het kanaal)

Laatste nieuws

Top