Brug Viversel

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Viversel en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 23 DECEMBER 2021

Eind september is de aannemer begonnen met het inbrengen van damplanken. Door de harde ondergrond verloopt dit moeizamer dan verwacht. Tot half novemberis er gewerkt op linkeroever. De damplanken zijn hier circa 5 meter verdiept met een heihamer omdat ze niet dieper raakten met het trillen). Daarna is de aannemer verhuisd naar rechteroever. Hierdoor is er nog lawaaihinder tot februari. Na de afbraak van de bestaande brug (najaar 2022) zullen de damplanken onder de bestaande brug worden ingebracht.

 


UPDATE 24 SEPTEMBER 2021

De voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe brug zijn reeds gestart eind 2020. Deze week start de aannemer met het plaatsen van de damwand. Het inbrengen van de damplanken kan enige geluidshinder veroorzaken. Wij trachten deze tot een minimum te beperken maar willen ons alvast verontschuldigen voor het ongemak. 

Opgelet! Het jaagpad op RO en de openbare weg (Laarstraat) zijn voor deze werken  afgesloten.


 

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

GEPLANDE WERKEN BRUG VIVERSEL

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

  • Lengte brug: 123 m
  • Hoogte boog: 22 m boven wegdek

HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

Bouw nieuwe brug

De nieuwe brug wordt stroomafwaarts vlak naast de bestaande brug gebouwd stroomafwaarts. De nieuwe brug is reeds gebouwd zodat ze kon gebruikt worden als tijdelijke omleidingsweg tijdens de werken aan de brug van de E314. Als de werken aan de brug van de E314 klaar schuift deze boogbrug op naar de brug van de Westlaan om daar dienst te doen als permanente brug.

Heraanleg wegenis:

  • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Heusden-Zolder
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Uniforme landschappelijke inpassing

TIMING

De voorbereidende werken zijn reeds gestart eind 2020. De eerste weken zijn de bomen gerooid waarna archeologisch onderzoek op het terrein kon gebeuren. In het najaar van 2021 wordt gestart met de bouw van de landhoofden (naast de bestaande brug) en de nieuwe oever. Hiervoor worden momenteel de voorbereidende werken gedaan (ophoging) Opgelet! Het jaagpad op RO en de openbare weg (Laarstraat) zijn voor deze werken  afgesloten.

Afhankelijk van de vordering van de werken- zal vervolgens het verkeer 3-4 maanden worden onderbroken voor de sloop van de bestaande brug  en plaatsing van de nieuwe brug en bijhorende wegenis (najaar 2022). De nieuwe brug  was tijdelijk in gebruik als omleidingsweg bij de de bruggen van de E314. Deze stalen boogbrug zal over het water verschoven worden naar haar definitieve positie aan de Westlaan in Viversel om daar als permanente brug gebruikt te worden.

MINDER HINDER AANPAK

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders. 

 

Laatste nieuws

Top