Link naar homepage

Brug Stokrooie

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Stokrooie en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 16 SEPTEMBER 2019

Op woensdag 28 augustus werd de nieuwe brug over het Albertkanaal in Stokrooie (Hasselt) al opengesteld voor het verkeer. Na de ingebruikname van de nieuwe brug kan de oude brug vanaf zaterdagavond 21 september om 22 uur afgebroken worden.

Omwille van de afbraak van de brug, de brugpijlers en landhoofden zijn de jaagpaden op beide oevers onderbroken tot 18 oktober 2019 en is er een omleiding. 

Veilige kijklocatie voor toeschouwers

Wie een goed zicht wil op de werken, kan in twee veilige voorziene zones de werken volgen.

 

Kijklocaties afbraak brug

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

 

plan locatie brug stokrooie

Situatieschets

Brug 20 in Stokrooie ligt in de N729 en verbindt Stokrooie met Bolderberg.

De aannemer bouwt de nieuwe brug stroomopwaarts parallel aan de bestaande brug. Zo kan de onderbreking van de N729 beperkt blijven tot 4 weken tijdens de aansluiting op de nieuwe brug. De brug wordt geassembleerd op een montageterrein en dan ingevaren naar haar definitieve locatie.

Tijdens de werkzaamheden krijgt de Berkerwinningstraat ook een nieuw tracé waardoor ze verder van de brug op de N729 aansluit. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.

Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Kuilbergstraat / Goorstraat).

Timing

  fasering brug stokrooie

  De voorbereidende werkzaamheden voor het omleggen van de nutsleidingen zijn in oktober 2017 gestart. De activiteiten voor de bouw van de nieuwe brug en het verleggen van de Berkerwinningstraat starten op 26 februari 2018

  De hoofdas Stokrooieweg is onderbroken van 17/06/2019 tot en met 15/07/2019 voor het dwarsend verkeer.

  Mijlpalen

  • Invaren nieuwe brug: 28 april 2019 (streefdatum)
  • Sloop bestaande brug: 15 augustus 2019 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 15 juli 2019 (streefdatum)

  Welke hinder?

  Door de onderbreking van de brug is er vier weken geen dwarsend verkeer over het Albertkanaal mogelijk. Om deze onderbreking op te vangen, zijn er omleidingen uitgewerkt voor de verschillende vervoersmiddelen.

  Bij het uitwerken van de fietsomleidingen is er gekeken naar de verplaatsing van kern naar kern.

  Gemotoriseerd verkeer

  omleiding gemotoriseerd verkeer

  Omleiding via N2 > E313 > E314 

  • Verkeer komende van Hasselt: via oprit 27 Hasselt-West (E313 richting Antwerpen) -> verkeerswisselaar Lummen -> E314 richting Genk -> afrit 28 Zolder (E314)
  • Verkeer komende van Heusden-Zolder: via oprit 27 Circuit Zolder (E314 richting Brussel-Leuven) -> verkeerswisselaar Lummen -> E313 richting Luik-Hasselt -> afrit 27 Hasselt-West (E313)

  Openbaar vervoer

  omleiding openbaar vervoer
  • Route 35c (Diest – Tessenderlo) en 51 (Hasselt – Heusden ) van De Lijn passeren over brug 20
   • 35c: rijdt niet tijdens de vakantie. In de twee weken buiten de vakantie wordt de route ingekort tot Stokrooie.
   • 51: omleiding via N74 > N72 > Zandstraat > N729

  Fietsers

  Hoofdweg

  Omleiding fietsverkeer

  Tijdens de onderbreking kunnen fietsers en voetgangers  via de Coenestraat – Berkerwinningstraat – oude brug – Kuilbergstraat – Schotelstraat de overzijde van het Albertkanaal bereiken. Fietsers moeten wel afstappen ter hoogte van de steile verbinding tussen de Stokrooieweg en de Kuilbergstraat.

  Jaagpaden

  omleiding brug stokrooie jaagpaden
  • Op linkeroever is de Berkerwinningstraat onder de brug al onderbroken sedert 30/10/2017. Momenteel worden hier kadewerken en grondwerken uitgevoerd waardoor er veel machines opereren op een zeer beperkte ruimte. Hierdoor kunnen we geen veilige doorgang garanderen. De aannemer tracht deze werken zoveel mogelijk te bundelen om daarna terug een tijdelijke fietspad aan te leggen om de doorgang terug te verzekeren.
  • Omleiding jaagpad linkeroever verloopt via de Sint-Amandusstraat > rotonde N729 > Kanaalstraat
  • Op rechteroever zijn de Goorstraat/Kuilbergstraat onderbroken voor autoverkeer. Vanaf maandag 16 april tot begin juni 2018 en tussen juni 2019 en eind augustus 2019 moeten ook fietsers een omleiding volgen.
  • Omleiding jaagpad rechteroever loopt via de Goorstraat > Massingweg > Schotelstraat
   • Opgelet: in deze omleiding zitten twee gevaarlijke oversteken van de N729. Wees hier voorzichtig ondanks de beveiligende maatregelen voor deze oversteek
  • In de periode van april 2019 tot en met juni 2019  (*) maken we de doorgang op het westelijk deel van het jaagpad mogelijk met behulp van een veilige corridor. We bouwen deze corridor met behulp van verlichte fietscontainers.

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Omwonenden

  brug stokrooie omleiding omwonenden

  Onderbreking brug 20

  De omleiding vanuit Kuringen loopt via de Gebrandesrtaat > R71/singel > N2 > E313

  Onderbreking Berkerwinningstraat

  De Berkerwinningstraat is onderbroken van 26/02/2018 tot 13/06/2018 en van 17/06/2019 tot en met 15/07/2019 (*).

  • Bedrijven en omwonenden blijven bereikbaar vanuit Stokrooie centrum via de Sint-Amandusstraat en de Albertkanaalstraat.
  • Wegrijden kan via de Albertkanaalstraat en de Overdemerstraat.
  • Lokaal zwaar verkeer (Van Helmont – Gedimat & Baldewijns)
   • Éénrichtingsverkeer in Sint-Amandusstraat (vanuit rotonde N729 > Albertkanaalstraat)
   • Vrachtwagens die de bedrijven verlaten rijden verplicht richting Albertkanaalstraat > Gebrandestraat > R71 > N2

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Fauna & flora

  • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
  • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
  • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
  • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen thv gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast.
  • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.

   

   

  Laatste nieuws

  Top