Brug Paal-Tervant

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Paal-Tervant en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal
logo subsidie Europa

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN BERINGEN EN PAAL-TERVANT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


 

UPDATE 16 MAART 2022

Zondag 20 maart 2022 wordt de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein langs het Albertkanaal naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De afgelopen maanden werden op het montageterrein de verschillende brugdelen al aan elkaar gezet.

Zaterdagavond 19 maart 2022 wordt de nieuwe brug vanaf 22u aan het montageterrein op het ponton op het Albertkanaal gereden. Vanaf zondagochtend 20 maart 2022 wordt de stalen boogbrug dan naar haar definitieve plaats gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. Je kan de plaatsing vanop twee veilige kijklocaties


UPDATE 23 FEBRUARI 2022

Binnenkort starten een aantal werken aan de brug van Paal-Tervant die een impact zullen hebben op het jaagpad op de noordelijke rechteroever. Hierdoor zal het jaagpad op deze oever onderbroken worden tussen 9 maart 2022 en 12 mei 2022:

 • 9/03 - 21/03: Op 9 maart starten de voorbereidende werken voor het invaren en plaatsen van de nieuwe brug op zondag 20 maart. Het jaagpad wordt onderbroken. Er is een omleiding via Zandhoefstraat – Kruisbaan – doorsteek naar jaagpad tegenover de Voorstraat. Tijdens deze werken wordt ook het ‘ronde punt’ ter hoogte van Schipperstraat – jaagpad onderbroken.
 • 21/03 - 12/05: in deze periode worden de overige omgevingswerken uitgevoerd om het jaagpad volledig gebruiksklaar te krijgen. Dezelfde omleiding blijft gelden. Het ‘ronde punt’ aan Schipperstraat – jaagpad zal dan wel opnieuw opengesteld worden.

UPDATE 8 SEPTEMBER 2021

De bestaande vierendeelbrug in Paal-Tervant  wordt volgende weekend  afgebroken. De afbraak van de eigenlijke oude brug boven het Albertkanaal start zaterdag 11 september om 22u en zal beëindigd zijn zondag 12 september om 22u. In de week van 13 september worden dan de landhoofden en de pijlers op beide oevers afgebroken.
Deze afbraakwerken zullen enige geluidshinder veroorzaken. Wij trachten deze tot een minimum te beperken maar willen ons alvast verontschuldigen voor enig ongemak. 


UPDATE 20 AUGUSTUS 2021

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen zijn op elkaar afgestemd zodat deze niet interfereren met elkaar. De brug in Lummen is inmiddels afgewerkt en opengesteld. Na de openstelling van de nieuwe brug in Beringen en de Paalsesteenweg (N29) kan de brug van Paal-Tervant afgebroken worden. Hierdoor kan de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking Beverlosesteenweg worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

In Paal-Tervant zijn de hoofdwerken ter hoogte van de kanaaloevers begin vorig jaar reeds gestart. Omdat de nieuwe brug op dezelfde plaats als de huidige brug wordt gebouwd moet de Beverlosesteenweg vanaf 6 september 2021 negen maanden worden onderbroken om de bestaande brug te kunnen vervangen. Dan starten de voorbereidingen voor de afbraak van de oude Vierendeelbrug in het weekend van 11 en 12 september 2021.

Enkele weken later worden de brugonderdelen voor de nieuwe stalen boogbrug  via het water aangevoerd naar het  montageterrein langs het jaagpad waar de burg verder wordt samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug in maart 2022 ingevaren. Na openstelling van de brug in juni 2022 wordt de omgeving verder aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2022.  

Tijdens de onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt het verkeer omgeleid. Het vrachtverkeer vanuit de Scheepvaartstraat zal steeds in verbinding blijven met de Beverlosesteenweg om de kern van Tervant te ontzien van vrachtverkeer.

Omleiding gemotoriseerd verkeer
 • Het verkeer richting Paal wordt omgeleid via de Zuidstraat/N73/Industrieweg.
 • Verkeer richting Beringen-Mijn rijdt via de nieuwe brug aan de Paalsesteenweg (N29)
 •  Lokaal verkeer kan gebruik maken van Kruisbaan en Olmsesteenweg.

 

omleiding gemotoriseerd verkeer

 

Omleiding fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers volgen de omleiding via de N29 (of jaagpad linkeroever) aan de zuidzijde brug  waar ze via de nieuwe brug van Beringen naar het jaagpad op rechteroever kunnen.

 

omleiding fietsverkeer
 
Onderbreking jaagpaden

Het jaagpad  op linkeroever is onderbroken van september 2021 tot maart 2022.

Het jaagpad op rechteroever blijft maximaal open buiten enkele kortere periodes

 • Vanaf de afbraak van de brug (aantal dagen voor 12/09/2021) tot en met de aanvoer van de brug (26/09/2021)
 • Kortstondig tijdens het invaren van de brug (maart 2022) en het ontkisten van de brug (mei 2022)
 • Drie weken in maart-april 2022 voor de omgevingsaanleg. 
 • Korte periodes voor bepaalde grondwerken.
omleiding jaagpaden

UPDATE 30 JUNI 2020

Momenteel is de aannemer bezig met de kadewerken op de noordelijke rechteroever. Het jaagpad wordt hiervoor omgeleid via de Kruisbaan, Olmsesteenweg en de Zandhoefstraat. 


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Paal-Tervant

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 1. Lengte brug: 123 m
 2. Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Beringen
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
 • Uniforme landschappelijke inpassing

 

plan brug Paal-Tervant

Timing

De werken aan de nutsleidingen starten in september 2019. Aansluiten worden ook de  voorbereidende werken uitgevoerd.
De hoofdwerken ter hoogte van de kanaaloevers starten omstreeks februari 2020. Omdat deze brug op dezelfde plaats als de huidige brug wordt gebouwd moet de brug vanaf september 2021 negen maanden worden onderbroken om de bestaande brug te kunnen vervangen. Na openstelling van de brug wordt de omgeving verder aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2022.  

MIJLPALEN

 • Start hoofdwerken: mei 2020 (kaaimuur rechteroever)
 • Onderbreking Beverlosesteenweg en afbraak brug: september 2021
 • Invaren brug: maart 2022
 • Openstelling Beverlosesteenweg: juni 2022
 • Einde werken: juli 2022

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders. 

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

Het vrachtverkeer vanuit de Scheepvaartstraat zal steeds in verbinding blijven met de Beverlosesteenweg om de kern van Tervant te ontzien van vrachtverkeer.

Laatste nieuws

Top