Link naar homepage

Brug Olen Hoogbuul

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Olen-Hoogbuul en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Hoe pakken we de werken aan?

De werken aan de brug zijn afgerond. De nieuwe stalen boogbrug is gebouwd naast de vroegere brug en ligt 1,52 m hoger dan de oude. Er is tweemaal één rijstrook met een breedte van 3,25 m voor gemotoriseerd verkeer en aan beide kanten van de weg een vrij liggend tweerichtingsfietspad voorzien. De combinatie van de fietspaden en verbeterde oversteekplaatsen en wegwijzers verhogen de veiligheid voor de fietsers.

Momenteel wordt het Albertkanaal verbreed t.h.v. de brug van Hoogbuul/Neerbuul (vlakbij het Olen Shoppingcenter) van 50 naar 86 meter.

In december 2017 begon de aannemer met het inbrengen van de damplanken voor de nieuwe oevers. Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen zijn de jaagpaden tijdens deze werken afgesloten. De fietsers moeten sindsdien een omleiding volgen.

Bij de verbreding gebeurden er heel wat werken die niet altijd even zichtbaar zijn. Heel wat oude constructies (funderingen en palen van vroegere bruggen) worden geheel of gedeeltelijk verwijderd. Vaak zijn dit werken in de ondergrond en/of onder water.

Vanaf september 2018 zal op de noorderoever een nieuwe betonnen kopbalk gebetonneerd worden. Daarna wordt deze (onder de grond, onzichtbaar voor het blote oog) verankerd met groutankers om de stabiliteit van de nieuwe oeververdediging te garanderen. Daarna moeten ook nog de laatste restconstructies verwijderd worden.

Bij al deze werken moet met de nodige omzichtigheid en voorzichtigheid gewerkt worden. Op de noorderoever liggen namelijk drie hogedrukgasleidingen van Air Liquide achter de oeververdediging die onder geen beding in gevaar gebracht mogen worden door een overhaaste werkwijze.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het nieuwe jaagpad na de zomer van 2019 opengesteld worden voor vergunninghouders, fietsers en voetgangers.

Laatste nieuws

Top