Brug Oelegem II

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Oelegem (Ranst) en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal
logo subsidie Europa

UPDATE 23 FEBRUARI 2022

De werken aan het jaagpad op de zuidelijke linkeroever zijn gefinaliseerd. Vanaf dinsdag 1 maart 2022 start de aannemer met de werken op de noordelijke rechteroever. Dit jaagpad zal onderbroken zijn tot eind maart. Fietsers volgen een omleiding via Bredabaan – Van Vrieselelaan – Herbsteinlaan (rode lijn op omleidingsplan hieronder). 

 

fietsomleiding

UPDATE 26 OKTOBER 2021

De nieuwe brug langs de Jozef Simonslaan in Oelegem is stroomafwaarts naast de oude brug gebouwd. Op deze manier kon de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. In juni is de nieuwe 1000 ton stalen boogbrug ingevaren. Dankzij deze werkwijze kon de onderbreking van de Jozef Simonslaan beperkt worden tot het strikte minimum. De afgelopen maand werd de brug vanaf 4 oktober afgesloten voor het aanleggen van de definitieve wegenis. Die werken zijn nu afgerond.  Vanaf donderdag 28 oktober kunnen we de nieuwe kanaalbrug vrijgeven zodat het verkeer er terug overheen kan rijden.


UPDATE 4 OKTOBER 2021

Om de aansluitende wegenis van de Jozef Simonslaan naar de nieuwe brug te maken en om de nieuwe kruispuntzone met de Ter Stratenweg aan te leggen, wordt de Jozef Simonslaan ter hoogte van de brug afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer vanaf maandag 11 oktober tot eind oktober 2021.

 • Het gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de E313/E34 en via de N112/N12/Schildesteenweg.
 • Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Ter Stratenweg, Vaartstraat en Oelegemsesteenweg. Het kruispunt Jozef Simonslaan – Ter Stratenweg blijft bereikbaar via één rijstrook. Het verkeer wordt d.m.v. tijdelijke verkeerslichten geregeld.
 • Voetgangers en fietsers kunnen steeds over de huidige, oude brug.

 

 

omleiding gemotoriseerd verkeer brug oelegemII

UPDATE 18 AUGUSTUS 2021

De werkzaamheden aan de brug van Oelegem II verlopen vlot. Eind juni werd de nieuwe brug ingevaren en momenteel zetten we alles op alles om deze brug binnenkort open te stellen voor het verkeer. 
Tijdens het weekend van 28-29 augustus wordt de bekisting onderaan het brugdek van de nieuwe brug verwijderd. Deze werken worden volcontinu uitgevoerd vanaf zaterdag 28 augustus 22u tot ten laatste zondagavond 29 augustus 22u. Dit kan in deze tijdsperiode af en toe geluidshinder veroorzaken. We voeren deze werken ’s nachts en tijdens het weekend uit om de hinder voor het scheepvaartverkeer te beperken, tijdens deze werken wordt het kanaal immers volledig onderbroken. We wensen ons alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak. 


UPDATE 21 JUNI 2021

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug in Oelegem (Ranst): op 27 juni wordt de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en vakkundig op haar plaats gelegd. De afgelopen weken werd de nieuwe brug samengesteld op een montageterrein langs het Albertkanaal. De nieuwe brug  is 123 meter lang, 18 meter breed en 23 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek.

Tijdens deze operatie moeten de jaagpaden onvermijdelijk onderbroken worden. Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt onderbroken van 25 juni t.e.m. 28 juni 2021. Het jaagpad op de noordelijke rechteroever wordt alleen op 27 juni afgesloten.

De gesignaleerde omleidingen zijn dezelfde als tijdens de aanvoeroperatie in maart:

 • Jaagpad linkeroever via Stokerijstraat - Oelegemsteenweg - Keerbaan
 • Jaagpad rechteroever via Wittebrug – Rodedreef – Kempischveldweg- Bredabaan – Van Vrieselelaan – Herbsteinlaan

UPDATE 8 MAART 2021

Goed nieuws!  De jaagpaden op beide oevers langs het Albertkanaal zijn terug opengesteld. 
De jaagpaden waren afgelopen weekend onderbroken voor het leveren van de brugonderdelen voor de nieuwe stalen boogbrug. De nieuwe brug wordt samengesteld op het montageterrein langs het Albertkanaal.


UPDATE 26 FEBRUARI 2021

De jaagpaden op beide oever worden onderbroken voor het leveren van de onderdelen van de nieuwe brug vanaf vrijdag 5 maart 2021.  Het jaagpad op de noordelijke rechteroever wordt op maandagavond 8 maart 2021 terug opengesteld, het jaagpad op zuidelijke linkeroever op woensdagavond 10 maart 2021. 

Tijdens de operatie wordt de aansluiting van de Bredabaan met het jaagpad op rechteroever ook onderbroken. De omleiding loopt dan via Wittebrug – Rodedreef – Kempischveldweg - Bredabaan - Van Vrieselelaan - Herbsteinlaan (omrijafstand van 2,9km) 


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Oelegem II

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 75 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 23 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

 • Bouw nieuwe brug stroomafwaarts van de huidige brug
 • Aanleggen nieuwe opritten
 • Heraanleg kruispunt Keerbaan/Ter Stratenweg
 • Afbraak huidige brug
 • Kanaalverbreding

Heraanleg wegenis:

 • Ontwerp in nauwe samenwerking met de gemeente Ranst
 • Herinrichting kruispunt Keerbaan/Ter Stratenweg
  • Hoofdrichting Keerbaan (vanuit Wijnegem) naar Ter Stratenweg
  • Enkel lokaal verkeer op Keerbaan richting Oelegem centrum
  • Veilige fietsoversteek in lichtengeregeld kruispunt
 • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping met het jaagpad
 • Uniforme landschappelijke inpassing
  • In samenwerking met landschapsarchitect

Mjilpalen

 • Invaren brug van montageterrein naar definitieve locatie: eind juni 2021
 • Afbraak brug: medio november 2021
 • Onderbreken brug Jozef Simonslaan: aantal weken in oktober 2021 voor het gemotoriseerde verkeer. 

Laatste nieuws

Top