Brug Kuringen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Kuringen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.
logo subsidie Europa

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUG VAN KURINGEN? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


UPDATE 12 MAART 2022

Fietsers en voetgangers hadden al en tijdje doorgang over de brug. Vandaag wordt de belijning geplaatst op de nieuwe brug. Vanaf morgen 13 maart kan dan ook het gemotoriseerd verkeer terug over de nieuwe brug rijden.

Met het openstellen van de brug zijn de werken nog niet afgerond. Het jaagpad op rechteroever is al enige tijd open voor gebruik, het jaagpad op linkeroever blijft nog een 14 dagen afgesloten waarna ook deze verbinding wordt opengesteld voor gebruik. De Groenstraat zelf blijft tot einde van de werken onder de brug afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit om werfverkeer en dergelijke plaats te geven om de laatste hand te leggen aan de bermen en het landhoofd. Na de asfalteringswerken kunnen de aangelanden wel zeker terug tot aan hun woning.

De trapverbindingen tussen de jaagpaden en de brug worden ook op korte termijn gerealiseerd, deze blijven echter afgesloten tot dat de leuningen geïnstalleerd zijn. Deze leuningen kunnen pas worden opgemeten na plaatsing van de trap en vragen daarna +/- 8 weken productietijd. 


UPDATE 10 JANUARI 2O22

De werkzaamheden aan de brug van Kuringen komen in hun eindfase. Midden november werd de nieuwe brug ingevaren en momenteel zetten we alles op alles om deze brug in maart open te stellen voor het verkeer. 

Tijdens het weekend van 15 en 16 januari zal de bekisting onderaan het brugdek van de nieuwe brug verwijderd worden. Deze werken worden volcontinu uitgevoerd vanaf zaterdag 15 januari 22u tot ten laatste zondagavond 16 januari 22u. Het is mogelijk dat je in deze tijdsperiode af en toe geluidshinder zal ondervinden. We voeren deze werken ’s nachts en tijdens het weekend uit om de hinder voor het scheepvaartverkeer te beperken, tijdens deze werken wordt het kanaal immers volledig onderbroken. We wensen ons alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak.


UPDATE 17 DECEMBER 2021

Het jaagpad op rechteroever aan de brug van de Overdemerstraat in Kuringen (Stad Hasselt) is terug toegankelijk. Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever blijft voorlopig nog onderbroken. Ondertussen werkt de aannemer hard verder aan de brug zodat we ondanks het slechte weer van de afgelopen weken en corona de brug kunnen openstellen in de loop van maart 2022.

 

jaagpad kuringen

UPDATE 25 AUGUSTUS 2021

De Nieuwstraat (stukje thv de Overdemerstraat) wordt onderbroken vanaf 27 september 2021 (ipv 31 augustus). Dit zal samen met de Overdemerstraat worden opengesteld.


UPDATE 9 AUGUSTUS 2021

Morgen, dinsdag 10/08 starten we met kadewerken op de linkeroever. Tijdens deze werken zal een nieuwe damwand geheid worden met een trilblok. Dit kan mogelijk geluidshinder met zich meebrengen. Deze werken zullen ongeveer drie weken in beslag nemen en worden uitgevoerd tussen 7u en 16u. 

We wensen ons alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak.


UPDATE 14 JUNI 2021

Op 27 juni wordt de oude brug afgebroken. Hierdoor zal de Overdemerstraat onderbroken zijn voor een periode van ongeveer 9 maanden (van 21 juni tot begin maart 2022) Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien: 

 • Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Ring en de Kempische steenweg 
 • Het lokaal verkeer tussen Kuringen Centrum en Kuringen-Heide wordt omgeleid via de Gebrandestraat – R71/ N74 – Nijverheidskaai – Monerikstraat – Hoogheide.
 • Fietsers kunnen over het Albertkanaal via de nieuwe fietsbrug bij de spoorbrug. Aan de zuidzijde via de Gebrandestraat en aan de noordzijde via de Monerikstraat/Hoogheide.

Ook de jaagpaden worden een 2-tal weken onderbroken voor de sloop vanaf 25 juni tot het bouwverlof.

Je vindt alle omleidingsplannetjes onderaan deze pagina.


UPDATE 4 JUNI 2021

De Vlaamse Waterweg nv werkt volop aan een nieuwe hogere brug over het Albertkanaal in Kuringen. Om de bewoners en bedrijven in de omgeving zo goed mogelijk te informeren over de werken, organiseerden we twee online infosessies op donderdag 27 mei om 16.00 uur en om 20.00 uur. 

Heb je de sessies gemist? Geen probleem. Bekijk hier de presentatie

De bewoners van Kuringen kregen onlangs  ook een informatiefolder in de brievenbus. Die folder kan je hier ook downloaden en digitaal bekijken.


UPDATE 7 MEI 2021

Tijdens het weekend van 22-23 mei worden de onderdelen van de nieuwe brug via het Albertkanaal aangevoerd naar het montageterrein. Dit montageterrein is gelegen langs de Albertkanaalstraat, hetzelfde terrein dat gebruikt werd voor de opbouw van de brug van de Stokrooieweg. Om de brug te verplaatsen van het ponton naar het montageterrein, moet de Albertkanaalstraat onderbroken worden vanaf vrijdagochtend 21 mei tot maandagochtend 24 mei. Gemotoriseerd verkeer wordt tijdens deze periode omgeleid via de omliggende gewestwegen, fietsers behouden doorgang achter het montageterrein door. 


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Kuringen

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Hoe pakken we de werken aan? 

 • De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat.
 • De brug brug wordt samengesteld op een montageterrin langs het jaagpad aan de Albertkanaalstraat.
 • De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug.
 • Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren.
 • Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de Overdemerstraat onderbroken voor een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.
 • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met de stad Hasselt
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Uniforme landschappelijke inpassing

 

Algemeen plan brug Kuringen

Klik hier voor een groter plan groter.

Mijlpalen volgens huidige planning (Let op! Volgende data zijn streefdata)

 • Start werken kaaimuur rechteroever: midden feb 2020
 • Onderbreken hoofdas: 21 juni 2021
 • Afbraak bestaande brug: 27 juni 2021
 • Invaren nieuwe brug: 14 november 2021
 • Openstellen brug:  begin maart 2022

Invloed op het verkeer

Verkeer op de hoofdas: Overdemerstraat

De Overdemerstraat wordt onderbroken vanaf 21 juni 2021 tot begin maart 2022. 

 • Gemotoriseerd verkeer

Lokaal verkeer tussen Kuringen Centrum en Kuringen-Heide wordt omgeleid via de Gebrandestraat – R71/ N74 – Nijverheidskaai – Monerikstraat – Hoogheide.

 

omleiding 1 auto
omleiding 2 auto

 

 • Fietsers en voetgangers

Fietsers worden omgeleid via de spoorwegbrug. Aan de zuidzijde via de Gebrandestraat en aan de noordzijde via de Monerikstraat/Hoogheide.

 

omleiding fietsers

 

Albertkanaalstraat

De Albertkanaalstraat moet een aantal keer onderbroken worden gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het montageterrein:

 • Vanaf vrijdag 21 mei 2021 tot maandag 24 mei 2021: aanvoer brugonderdelen.
 • Aantal uren in mei/juni 2021 voor het plaatsen van de boogdelen.
 • Van dinsdag 9 november 2021 t.e.m. maandag 15 november 2021 voor het invaren van de brug.

De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer verloopt via de N729 en de N2. Fietsers behouden doorgang via een tijdelijk fietspad achter het montageterrein om.

Nieuwstraat

De Nieuwstraat wordt onderbroken vanaf 27 september 2021 tot eind 2021.

Verkeer op de jaagpaden:

 • Jaagpad rechteroever (kant Kuringen-Heide)

Tijdens de werken wordt het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Zo kunnen fietsers de werf veilig passeren en blijft de hinder beperkt. Slechts in heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken.

 • +/- 2 weken vanaf eind juni 2021 tot bouwverlof voor het afbreken van de brug.
 • Tijdens het invaren van de nieuwe brug: 14 november 2021.
 • +/- 3 weken tijdens grondwerken.
 • +/- 3 weken voor omgevingswerken in oktober-november 2021.
 • Jaagpad linkeroever (kant Kuringen-Centrum)

Het jaagpad op linkeroever wordt tijdens de werken op bepaalde momenten kortstondig onderbroken. De fietsers moeten enkel een omleiding volgen als de Groenstraat en jaagpad onderbroken zijn:

 • +/- 2 weken vanaf eind juni 2021 tot bouwverlof voor het afbreken van de brug.
 • +/- 3,5 maanden vanaf augustus 2021 voor werken aan de kade.
 • Tijdens het invaren van de nieuwe brug: weekend 13-14 november 2021.
 • +/- 3 weken tijdens grondwerken.
 • +/- 3 weken voor omgevingswerken in november-december 2021.

Tijdens deze werken worden fietsers omgeleid via de Gebrandestraat en de Albertkanaalstraat. Zowel de heringerichte Albertkanaalstraat als de Gebrandestraat
beschikken over fietsvoorzieningen.

 

omleiding jaagpaden

Laatste nieuws

Top