Link naar homepage

Brug Kolenhaven Genk

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Genk (Kolenhaven) en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Hoe pakken we de werken aan?

Momenteel zijn de werken voor het verhogen van het kruispunt van de Kolenhavenstraat met de Swinnenwijerweg (ten oosten van de brug) bezig.
Deze werken lopen tot en met laatste week van augustus 2018.

Daarna starten de werken aan de brug.

  • De bestaande landhoofden worden gedeeltelijke afgebroken
  • Bouw van hogere landhoofden,
  • Verhogen en renovatie van bestaande brug 
  • Aanpassen van wegen

De brug wordt 2,60 meter verhoogd, hierdoor wordt ook het kruispunt verhoogd met ongeveer 1 meter.

Als de werken volgens planning verlopen zijn deze in het voorjaar van 2019 gerealiseerd zijn 

Grondplan

Laatste nieuws

Top