Brug Herentals Lierseweg

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal er hoogte van de N13 Lierseweg in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 20 maart 2018

Vandaag is gestart met het plaatsen van buispalen voor de fundering die nodig is voor de nieuwe brug. Om deze op diepte te krijgen wordt een hydrohamer gebruikt. Dit kan tijdelijk wat geluidshinder geven in de nabije omgeving. De komende weken zal de heiblok in Herentals nog worden toegepast voor het heien van damplanken en andere buispalen.

Vanaf volgende week maandag 26 maart start de aannemer met werken vanaf 7u, het zullen langere dagen dan de conventionele 8u zijn, maar niet tot 22u (donker).  Er wordt telkens een 3-tal dagen met de hydrohamer gehamerd., daarna 3 à 4 dagen inplanten met trilblok, dan weer 2à3dagen hameren, enz.  Dit stramien  duurt tot +/- begin mei. Het trillen geeft geen geluidshinder, het hameren uiteraard wel.

 


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Brug 43 ligt in de N13 die Herentals en Lier met elkaar verbindt.

De nieuwe metalen boogbrug wordt stroomopwaarts gebouwd van de bestaande brug. In deze tijdelijke situatie wordt de nieuwe brug gebruikt als omleidingsweg. Daarna wordt de nieuwe brug op de tijdelijke situatie verplaatst naar de nieuwe locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 16,10 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de jaagpaden.

Hoe pakken we de werken aan?

 • Stroomopwaarts van de bestaande brug bouwen we de nieuwe brug
 • Deze nieuwe brug gebruiken we in deze tijdelijke situatie als omleidingsweg
 • Vervolgens verplaatsen we nieuwe brug naar zijn definitieve locatie
 • Alleen tijdens deze laatste operatie is er een verkeersonderbreking op de N13

Timing

  Tijdslijn brug Herentals

  In het najaar van 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart (verplaatsen nutsleidingen).

  Mijlpalen

  • Openstellen tijdelijke omleiding: 15 januari 2019 (streefdatum)
  • Verplaatsen tijdelijke brug: 17 juni 2019 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 24 juli 2019 (streefdatum)

  Welke hinder?

  De gekozen manier van werken brengt beperkte verkeershinder met zich mee. De N13 wordt 6 weken onderbroken in de zomer van 2019.

  In die periode voorzien we volgende omleidingen:

  Gemotoriseerd verkeer

  omleiding gemotoriseerd verkeer
  • Tijdens de onderbreking wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de E313 en afrit 22 - Herentals-Oost
  • De bijkomende verkeersintensiteiten die deze omleiding met zich meebrengt, leiden we in goede banen met aangepaste sturingen voor verkeerslichten en tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt van de Atealaan met de Herenthoutseweg

  Openbaar vervoer

  Omleiding openbaar vervoer

  Lijn 150 passeert over brug 43. Deze bus rijdt om via de E313 > afrit 21 – Herentals-Industrie > Herenthoutseweg

  Fietsers

  Hoofdweg

  omleiding fiesters hoofdweg

  Fietsers worden tijdens de onderbreking omgeleid via de naastgelegen brug 42 in de Herenthoutseweg.

  Jaagpaden

  omleiding jaagpaden
  • Linkeroever
   • De fietsers volgen een beperkte omleiding (blauwe pijl): jaagpad – Lierseweg – naamloze weg Rietbroek – jaagpad
  • Rechteroever (RO)
   • Via aangepaste maatregelen blijft het jaagpad maximaal bruikbaar
    • Fietspad naast jaagpad in asfalt of cementgebonden steenslag
    • Tijdelijke verharding parallel aan jaagpad zodat fietsers langer onder de brug door kunnen rijden
    • Plaatsen van fietscontainers voor een veilige doorgang op plaatsen waar boven het jaagpad wordt gewerkt
  • Onderbrekingen op RO blijven beperkt tot volgende momenten
   • Heden - begin mei 2018 (*)
   • 2/06/2018 - 4/06/2018 (*)
   • 30/06/2018 - 1/07/2018 (*)
   • Midden januari 2019 - midden februari 2019 (*)
   • Enkele weken in mei 2019 (*)
   • 23/06/2019 (*)
   • Enkele weken in najaar 2019 (*)

  Fietsers volgen tijdens deze periodes de omleiding met de groene pijl: Laagland – N13 – De Beukelaer-Pareinlaan. Het pad tussen het jaagpad en Laagland wordt hiertoe fietsbaar gemaakt.

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Omwonenden

  Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar

  • Noordzijde - Beukelaer-Pareinlaan blijft bereikbaar met verkeerslichten
  • Zuidzijde via Rietbroek
   • Het industrieterrein Wolfstee blijft bereikbaar dankzij een gefaseerde uitvoering van de werken ter hoogte van de toegangsweg
   • De toegang tot het industrieterrein is 1 weekenddag onderbroken voor asfalteringswerken

  Fauna & flora

  • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
  • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
  • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
  • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen thv gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast.
  • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.

  Laatste nieuws

  Top