Link naar homepage

Brug Ham-Zwartenhoek

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Ham-Zwartenhoek en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 24 AUGUSTUS 2019

Op dinsdag 27 augustus wordt de nieuwe brug over het Albertkanaal in Gemeente Ham opengesteld voor het verkeer. De stalen boogbrug ligt al een tijdje klaar naast de oude brug.

De nieuwe brug is stroomopwaarts naast de bestaande brug gebouwd. Hierdoor bleef de bestaande brug bruikbaar tijdens de werken. Na de ingebruikname van de nieuwe brug kan de oude brug vanaf zaterdagavond 31 augustus om 22 uur afgebroken worden


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Plan locatie brug Ham-Zwartenhoek

Hoe pakken we de werken aan?

De aannemer bouwt de nieuwe brug stroomopwaarts naast de bestaande brug. De bestaande brug blijft via een tijdelijke parallelweg op beide oevers bruikbaar tijdens deze werkzaamheden. 

  De brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

  De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Vertjensstraat) en op de linkeroever een reservatiezone voor goederenspoor.

  Timing

  Het eerste werk op het terrein is de verplaatsing van de nutsleidingen. Die worden uitgevoerd in januari 2018. De echte bouwwerkzaamheden beginnen met de grondwerken voor de nieuwe brugpijlers, die starten eind februari 2018. In 2019 worden de werken voor de verbreding van het kanaal ter hoogte van de brug uitgevoerd.

  Mijlpalen

  • Start werkzaamheden: 30 januari 2018 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 27 augustus 2019
  • Afbraak bestaande brug: 31 augustus 2019 

  Welke hinder?

  De hinder voor het verkeer op de hoofdas is minimaal en blijft beperkt tot een snelheidsbeperking op de versmalde rijstroken van de bestaande brug.

  Jaagpaden

  • De jaagpaden op RO en LO zijn onderbroken van 15/02/2018 tot 2/04/2020 (*) voor alle verkeer.

  Omleiding noordzijde

  fietsomleiding

  Omleiding via Zwartenhoekstraat. Omleidingsfactor is beperkt.

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Omwonenden

  • De aansluiting van de Dijkstraat en de Vertjensstraat ter hoogte van BR32 wordt vanaf 15 februari 2018 definitief onderbroken. Tijdens de werkzaamheden worden de fysieke aansluitingen gesupprimeerd.

  • Woningen en landbouwbedrijven in de Vertjensstraat blijven bereikbaar via de noordelijke aansluiting op de N141

  • Bouwmaterialenhandel Wijckmans blijft bereikbaar via de Zwartenhoekstraat

  Fauna & flora

  • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
  • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
  • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
  • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen thv gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast. (in bijzonder van toepassing in Eigenbilzen + Zutendaal + Stokrooie)
  • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.

  Laatste nieuws

  Top