Brug Ham-Zwartenhoek

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Ham-Zwartenhoek en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Plan locatie brug Ham-Zwartenhoek

Hoe pakken we de werken aan?

De aannemer bouwt de nieuwe brug stroomopwaarts naast de bestaande brug. De bestaande brug blijft via een tijdelijke parallelweg op beide oevers bruikbaar tijdens deze werkzaamheden. De brug wordt alleen tijdens twee korte omschakelingen ’s nachts onderbroken.

  De brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

  De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Vertjensstraat) en op de linkeroever een reservatiezone voor goederenspoor.

  Timing

  Timing brug Kwaadmechelen

  Het eerste werk op het terrein is de verplaatsing van de nutsleidingen. Die worden uitgevoerd in januari 2018. De echte bouwwerkzaamheden beginnen met de grondwerken voor de nieuwe brugpijlers, die starten eind februari 2018. In 2019 worden de werken voor de verbreding van het kanaal ter hoogte van de brug uitgevoerd.

  Mijlpalen

  • Start werkzaamheden: 30 januari 2018 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 10 oktober 2019 (streefdatum)
  • Afbraak bestaande brug: 20 oktober 2019 (streefdatum)

  Welke hinder?

  De hinder voor het verkeer op de hoofdas is minimaal en blijft beperkt tot een snelheidsbeperking op de versmalde rijstroken van de bestaande brug.

  Jaagpaden

  • De jaagpaden op RO en LO zijn onderbroken van 30/01/2018 tot 2/04/2020 (*) voor alle verkeer.

  Omleiding zuidzijde


  Fietsers kunnen het Albertkanaal blijven dwarsen via versmalde fietspaden op de bestaande brug. Wie de werkzaamheden liever mijdt, heeft een alternatief via Dijkstraat > Veldhovenstraat > Bergstraat > Zandstraat > N141

  Omleiding noordzijde

  Omleiding via Zwartenhoekstraat. Omleidingsfactor is beperkt.

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Omwonenden

  • De aansluiting van de Dijkstraat en de Vertjensstraat ter hoogte van BR32 wordt vanaf eind januari 2018 definitief onderbroken. Tijdens de werkzaamheden worden de fysieke aansluitingen gesupprimeerd.

  • Woningen en landbouwbedrijven in de Vertjensstraat blijven bereikbaar via de noordelijke aansluiting op de N141

  • Bouwmaterialenhandel Wijckmans blijft bereikbaar via de Zwartenhoekstraat

  Fauna & flora

  Rooiwerken buiten het broedseizoen van de zwaluwen en buiten winterslaap vleermuizen.

  Top