Link naar homepage

Brug Eindhout

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Eindhout en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 11 JULI 2019

Goed nieuws! Vandaag wordt het jaagpad op de zuidelijke linkeroever en het bijhorende fietspad over de spoorweg ter hoogte van de brug in Eindhout opengesteld. Fietsers tussen Kiezel en de Nieuwe Baan kunnen dus opnieuw het jaagpad gebruiken in plaats van het fietspad van Hezemeer/Biezenhoed.


UPDATE 7 MEI 2019

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe stalen boogbrug over het  Albertkanaal in l Eindhout.
Hierdoor kunnen we de brug dinsdagavond 7 mei, iets vroeger dan verwacht, opnieuw openstellen voor het verkeer. 


 

situatieschets brug eindhout

Wil je op de hoogte blijven van de werken aan de bruggen van Geel-Stelen en van Eindhout?

Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Brug 36 in de Nieuwe Baan (N174) verbindt het op- en afrittencomplex Geel-Oost (24) met het centrum Geel-Hezemeerheide en Winkelomheide.

Hoe pakken we de werken aan?

De staalstructuur voor de nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier en wordt vervolgens geassembleerd op een montageterrein op rechteroever op de terreinen van Frangema staal, net stroomafwaarts van de brug. Na het slopen van de bestaande brug en de bouw van de nieuwe landhoofden wordt de geassembleerde brug ingevaren en verder afgewerkt.

Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden en op linkeroever het goederenspoor.

Geen interactie met werken aan brug 37 in Geel - Stelen

De omleiding tijdens de onderbreking voor brug 36 loopt via brug 37. Daarom is er in de planning over gewaakt dat brug 37 in Geel-Stelen nooit gelijktijdig met brug 36 onderbroken is.

  Timing

  De werken voor het verplaatsen van de nutsleidingen zijn uitgevoerd in het najaar 2017. De eerste activiteit voor begin 2018 zijn de eerste werkzaamheden voor de kanaalverbreding. Vanaf 10 september sluiten we de N141 over de brug af om de voorbereidingen voor de sloop te treffen. Spoorlijn L207 wordt ook enkele malen onderbroken voor de sloop en bouw van de brug.

  Mijlpalen

  • Sloop bestaande brug: 16 september 2018 
  • Invaren nieuwe brug: 3 februari 2019 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 9 mei 2019 (streefdatum)

  Welke hinder?

  Door de onderbreking van de brug is er enkele maanden geen dwarsend verkeer over het Albertkanaal mogelijk. Om deze onderbrekingen op te vangen, zijn er omleidingen uitgewerkt voor de verschillende vervoersmiddelen.

  Gemotoriseerd verkeer

  Omleiding gemotoriseerd verkeer
  • Tijdens de onderbreking van brug 36 leggen we een omleiding in via complex Geel-West > N19 – Snelwegstraat.
  • De bijkomende verkeersintensiteiten die deze omleiding met zich mee brengt, leiden we waar nodig in goede banen met aangepaste sturingen voor de verkeerslichten en het plaatsen van tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt van de N126 met Biezenhoed.

  Openbaar vervoer

  Lijn 19 (Zittaart-Tessenderlo) van De Lijn passeert over brug 32 in Eindhout. Tijdens de onderbreking volgt de bus een omleiding via brug 35 - Biezenhoed

  Fietsers

  Hoofdweg

  Omleiding fietsverkeer

  Het dwarsend fietsverkeer kan het Albertkanaal kruisen via een omleiding over brug 35 - Biezenhoed

  Jaagpaden

  Het fietsverkeer op de jaagpaden zowel op linker- als op rechteroever wordt vandaag al omgeleid om verschillende redenen. De werken voor de bouw van brug 36 hebben nauwelijks voelbare impact op het gebruik van de jaagpaden.

  Op linkeroever sluiten we een bijkomend deel van het jaagpad af tot aan de spoorwegovergang ter hoogte van Biezenhoed.

  Omwonenden

  • Lokaal verkeer kan het Albertkanaal kruisen via een omleiding via Biezenhoed > N126- Kiezel > N102 – Eindhoutsebaan
  • Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar:
   • Noordzijde: via Acaciastraat > Nijverheidsweg
   • Zuidzijde: Kanaalweg > Eindhoutseheide
  • Aandacht voor specifieke functies
   • Clubhuis Aquaski en tankstation Total blijven bereikbaar

  Fauna & flora

  • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
  • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
  • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
  • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen thv gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast.
  • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.

  Laatste nieuws

  Top