Link naar homepage

Brug Eigenbilzen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 16 DECEMBER 2019

Zaterdagmorgen 14 december hebben 16 vrachtwagens van elk 43 ton de stabiliteit van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen getest. Dit is een standaard test die verplicht is wanneer een brug in dienst genomen wordt. De vrachtwagens werden op verschillende manieren gepositioneerd op de brug om de draagkracht of veerkracht (doorzakking) te testen. Vanmorgen tijdens een laatste rondgang is bepaald dat mits nog enkele kleine afwerkingen de brug in gebruik kan genomen worden. Hierdoor kan de nieuwe brug na maanden hard werk woensdagavond 18 december open voor het verkeer! 

UPDATE 20 NOVEMBER 2019

De  werkzaamheden aan de brug in Eigenbilzen zitten momenteel in een laatste rechte lijn. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden, werken we momenteel met man en macht om de Hoefaertweg voor het kerstverlof te kunnen openstellen. De effectieve openstellingsdatum wordt hier zo snel mogelijk meegedeeld. 

UPDATE 8 MAART 2019

Op zaterdagnamiddag 2 maart  en zondag 3 maart werd de oude brug afgebroken. Benieuwd hoe deze brug in Eigenbilzen plaats maakte voor een nieuwe stalen boogbrug? Bekijk deze timelapse met unieke beelden!

 


'The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

locatieplan brug eigenbilzen

Situatieschets

Brug 7 in Eigenbilzen ligt aan de Hoefaertweg en verbindt Eigenbilzen met Gellik.

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Dijkstraat).

Hoe pakken we de werken aan?

De staalstructuur voor de nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier en wordt vervolgens geassembleerd op een montageterrein op linkeroever net stroomafwaarts van brug 7.

Na het slopen van de bestaande brug en de bouw van de nieuwe landhoofden wordt de geassembleerde brug ingevaren en verder afgewerkt.

Timing

  Tijdslijn Eigenbilzen

  De voorbereidende werkzaamheden – verleggen nutsleidingen, rooien bomen en struiken - starten in het najaar van 2017.

  De daadwerkelijke bouw van de brug op het terrein is gepland vanaf maart 2019.

  Mijlpalen

  • Afbraak bestaande brug: 3 maart 2019 (streefdatum)
  • Invaren nieuwe brug: 25 augustus 2019 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 20 december 2019 (streefdatum)

  Welke hinder?

  Door de onderbreking van de brug is er enkele maanden geen dwarsend verkeer over het Albertkanaal mogelijk. Om deze onderbrekingen op te vangen, zijn er omleidingen uitgewerkt voor de verschillende vervoersmiddelen.

  De onderbreking van brug 7 valt gedeeltelijke samen met de onderbreking van de naastliggende brug 8 in de Zutendaalweg (N730) in Zutendaal.

  Overlap onderbrekingen BR07 & BR08

  • BR07 van 25/02/2019 tot en met 20/12/2019(*)
  • BR08: van 4/10/2018 tot begin augustus 2019 (*)
  • Overlapperiode: van 25/02/2019 tot begin augustus 2019 (*)

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Bij het uitwerken van de omleidingen is ervoor gezorgd dat de omleidingen voor de ene brug nooit over de andere brug lopen.

  Gemotoriseerd verkeer

  Verkeer op grote afstand.

   

  omleiding autoverkeer eigenbilzen

  Het verkeer over grote afstand (Bilzen >< Lanaken) wordt omgeleid via de N730 (Sint-Jorisstraat) > Abbendaal > Maastrichterstraat (N2) > Kiezelweg (N78) > Kompveldstraat of Neergellikerstraat.

  Lokaal verkeer

  Het lokale verkeer volgt een omleiding via de Zangerheistraat > Lochtstraat > Dorpstraat > Mopertingenstraat > Maastrichterstraat (N2) > Kiezelweg (N78) > Kompveldstraat > Wijerdij

  Openbaar vervoer

  Route 20a van De Lijn loopt over brug 7. Vanaf maandag 25 februari wordt het traject van lijn 20a (Hasselt-Maastricht) tussen de haltes Mopertingen Annastraat en Lanaken Commandant Giddelostraat aangepast. De tussenliggende haltes in Gellik en het centrum van Eigenbilzen kunnen – op enkele functionele ritten afgestemd op pendelaars en scholieren na -  tijdelijk niet bediend worden. Reizigers die normaal gebruik maken van deze haltes  kunnen voor informatie over de alternatieve reisweg, de (vervang)haltes en de aangepaste doortochttijden terecht op de www.delijn.be/lanaken en www.delijn.be/bilzen 

  Fietsers

  • De brugonderbreking heeft vooral impact op de routes naar de provinciale school in Munsterbilzen.
   • Fietsende scholieren volgen de fietsomleiding of gebruiken het openbaar vervoer.
  • Beperkte impact voor fietsroutes naar Lanaken.

  Hoofdweg

  Fietsverkeer over de Hoefaertweg moet het Albertkanaal oversteken via brug 6 (Wijerdijk in Gellik).

  Jaagpaden

  • De jaagpaden blijven zoveel mogelijk in dienst. Dit dankzij:
   • Aanleg tijdelijke verhardingen
   • Gebruik van doorrijdcontainers
  • Bij onderbreking van het jaagpad op rechteroever is er een omleiding via de Boonakkerstraat.
  • Bij onderbreking van het jaagpad op linkeroever is er een omleiding via Vossenkuilstraat of Litsebeek > Zangersheide > dienstweg
  omleidingen jaagpaden eigenbilzen

  Omwonenden

  De bewoners aan de noordzijde blijven bereikbaar via de Kanaaldijkstraat

  Fauna & flora

  • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
  • Bijzondere aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
  • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
  • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen t.h.v. gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast.
  • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.
  • Daar waar er een verhoogt risico is opdat dieren in het kanaal terechtkomen worden bij het vernieuwen van de kanaaloever fauna uitstapplaatsen voorzien (dieren kunnen hierlangs vlotter uit het kanaal)

   

  Laatste nieuws

  Top