Link naar homepage

WERKEN IN FASEN

Een gespecialiseerd aannemer vernieuwt in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv de aandrijving, sturing en elektrische installatie van de Brielenbrug. Hij voert de werken in ruwweg twee fasen uit. De totale duur van de werken bedraagt ongeveer vijf maanden, waarvan twee maanden met verkeershinder. De werken zijn in april 2020 gestart en de vernieuwde installatie zal op 1 september operationeel zijn.

Fase 1: april – juni 2020
De eerste fase is een voorbereidende fase. De aannemer plaatst een nieuwe hoogspanningscabine, zorgt voor de overschakeling naar de vernieuwde hoogspanning, doet voorbereidende kabelwerken in en rond de brug en plaatst een nieuwe bedieningscabine. Deze voorbereidende werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het verkeer.

Fase 2: juli – augustus 2020
Het zwaartepunt van de werken situeert zich in de maanden juli en augustus. In deze fase demonteert de aannemer de volledige aandrijving (motoren, remmen en tandwielkast) op beide oevers. Deze bevinden zich in kleine machinekamers, in de bovenste dwarsbalken van de portieken van de brug. Vervolgens plaatst hij de nieuwe aandrijving, de nieuwe sturing en de nieuwe elektrische installatie. Alles moet met een kraan via kleine toegangsluiken naar binnen worden gebracht. Daarna volgen het aansluiten en het testen van de nieuwe elektromechanische uitrusting. Tijdens deze werken wordt het brugdek in geheven toestand vergrendeld en is het niet beweegbaar. Dat betekent dat de brug de maanden juli en augustus niet toegankelijk zal zijn voor verkeer.

HINDER EN MINDERHINDERMAATREGELEN

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar proberen we zo veel mogelijk te beperken. We besteden bij dit project dan ook de nodige aandacht aan minder hinder.

De werken hebben een totale doorlooptijd van ongeveer vijf maanden, waarvan twee maanden met hinder voor het verkeer. We hebben het zwaartepunt van de werken bewust in de vakantieperiode (juli en augustus) gelegd omdat die doorgaans verkeersluw is, met weinig zware transporten en geen schoolgaande jeugd.

De periode dat de brug afgesloten is, van 1 juli tot en met 31 augustus, moet het gemotoriseerde verkeer een omleiding volgen.

 • Bestemmingsverkeer rechteroever Tisselt (kerkplein): via N16, rotonde aan Blaasveldstraat en Brielen;
 • Bestemmingsverkeer linkeroever Tisselt (Westdijk/Kersdonk): via A12 afrit Breendonkstraat en dan Baeckelmansstraat volgen.

Voor voetgangers en fietsers voorzien we een gratis veer in de onmiddellijke omgeving van de brug.

Zowel voor als na het zwaartepunt van de werken, zal er verhoogde activiteit zijn op en rond de brug. Mogelijk moet de brug in bepaalde periodes iets frequenter worden bewogen om een aantal voorbereidingen te kunnen treffen en testen te kunnen doen. De impact op het verkeer zal echter zeer beperkt zijn.

DIENSTREGELING TIJDELIJK VEER

 • Maandag, dinsdag en woensdag:

  Eerste overvaart om 5.30 u vanaf linkeroever en laatste overvaart om 22.30 u.
   

 • Donderdag en vrijdag:

  Eerste overvaart om 5.30 u vanaf linkeroever en laatste overvaart om 1.30 u .

 • Weekend:

  Eerste overvaart om 8.00 u vanaf linkeroever en laatste overvaart om 1.30 u.

De veerboot vaart ieder halfuur over; van linkeroever naar rechteroever en terug. Op piekmomenten, tussen 7.00 u en 9.00 u en tussen 15.30 u en 17.30 u, zet de veerman continue over indien er reizigers zijn.

CORONAVIRUS

De Covid-19 crisis maakt dat het voor de aannemer een hele uitdaging is om de vooropgestelde timing te halen. Zijn arbeiders moeten werken met respect voor de door de overheid opgelegde preventiemaatregelen. Ook de beschikbaarheid van sommige onderdelen bij leveranciers is door de coronacrisis een risico. Gezien het belang van de werken, doen we er alles aan om de vooropgestelde timing te halen.

VRAGEN?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken, dan kan je mailen naar techniek@vlaamsewaterweg.be.

Laatste nieuws

Top