Bestuurder

Als bestuurder van een binnenvaartuig kan u bekwaamheidsbewijzen bekomen. Het is belangrijk op te merken dat u als bestuurder niet in het bezit moet zijn van al deze documenten. Welke van de onderstaande bekwaamheidsbewijzen u nodig heeft, zal afhangen van het soort transport dat u wenst uit te voeren en onder welke omstandigheden dit transport zal plaatsvinden.

Bekwaamheidsbewijzen:

 • medische verklaringen;
 • beperkt certificaat radiotelefonist.

Medische verklaringen

Dienstboekje
(Reglement Onderzoek Rijnschepen – 1995)

Een medische verklaring, opgemaakt door een erkend arts, is vereist indien u voor het eerst als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt en uw dienstboekje wilt laten valideren. Indien u houder bent van een Rijnpatent of van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs, dient u geen medisch onderzoek meer te ondergaan.

Uw medische verklaring dient binnen de 3 maanden volgend op uw 65ste verjaardag te worden hernieuwd. Daarna moet ze ieder jaar vernieuwd worden.

Procedure medisch onderzoek

 1. U maakt zelf een afspraak met een erkend medisch centrum naar keuze via het call center op het nummer +32 2 524 97 97 (Medex).
 2. U stort vooraf het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer IBAN: BE86 6792 0059 1350 en BIC: PCHQBEBB van de FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel. U kunt het verschuldigde bedrag ook vereffenen via elektronische betaling (Bancontact) op de dag van uw onderzoek. Contante betalingen of andere vormen van betaling kunnen niet aanvaard worden.
 3. Vergeet niet uw identiteitskaart en betalingsbewijs mee te nemen wanneer u naar het medisch centrum gaat.
 4. U ondergaat het medisch onderzoek. Wanneer u aan de vereiste voorwaarden voldoet, maakt de arts het formulier van de medische verklaring op.
  Nota: een voorafgaand onderzoek bij een oogarts of oogheelkundige is niet meer vereist. Enkel in geval van twijfel kan de arts vragen een bijkomend onderzoek te laten uitvoeren bij een oogarts of oogheelkundige van uw keuze.

Om uw dienstboekje te laten valideren, dient u zich binnen de 3 maanden volgend op het medisch onderzoek aan te bieden aan het binnenvaartloket met de medische verklaring, opgemaakt door een erkend arts. Alle gegevens over uw medische geschiktheid zullen dan in uw dienstboekje worden vermeld.

Contact
Binnenvaartloket
Openingsuren
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.b

Publicaties

Wetgeving

KB van 23 december 1998

Beperkt certificaat radiotelefonist

De gebruiker van een marifoontoestel aan boord dient een examen af te leggen over het minimum programma opgelegd door het ‘Reglement van de radioverbindingen van de Internationale Telecommunicatie Unie’. Wanneer hij geslaagd is voor het examen ontvangt hij een ‘beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations’.

Voorwaarden

U moet slagen voor een examen (handboek wordt ter beschikking gesteld door het BIPT).

Aanvraag

De aanvraag moet telefonisch gebeuren. Er zijn bijna wekelijks examens: de inschrijvingstermijn hiervoor bedraagt 3 weken. U moet de volgende documenten kunnen voorleggen:

 • aanvraagformulier (te bekomen bij het BIPT);
 • kopie van het betalingsbewijs;
 • kopie van uw identiteitskaart (recto-verso);
 • recente foto.

Opmerkingen

Voor de bediening van apparatuur werkend in andere banden dan de VHF of onderdelen van het GMDSS-systeem (bv. DSC, Epirb, SART, Satcom, …) volstaat het beperkt certificaat van radiotelefonist niet. Voor de niet-commerciële pleziervaart moet men in het bezit zijn van een SRC-certificaat (Short Range Certificate). Hiervoor dient men eerst bij een opleidingcentrum erkend door het BIPT een cursus van minimaal 8 uur (vier uur theoretisch en vier uur praktisch) te volgen. Hierna krijgt de deelnemer een attest waarmee hij zich kan inschrijven voor het SRC-examen.

Voor de commerciële vaart dient de gebruiker in het bezit te zijn van een certificaat van operator GMDSS. Ook hiervoor worden door het BIPT examens ingericht.

Contact
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35 
1030 Brussel 
Tel.: +32 2 226 88 88 
Fax: +32 2 226 88 77
E-mail: info@bipt.be

Links

BIPT 

Laatste nieuws

Top