Link naar homepage

Bedrijventerreinen en kaaimuren

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten. Dat gebeurt vooral met langdurige overeenkomsten of met precaire vergunningen die jaarlijks kunnen worden verlengd.

Binnen Vlaanderen is er een grote vraag naar watergebonden terreinen.  Onderstaand vind je een lijst van de grote beschikbare bedrijventerreinen die De Vlaamse Waterweg nv momenteel kan aanbieden. Daarnaast beschikt De Vlaamse Waterweg nv over tal van kleinere percelen in gans Vlaanderen. Ook hiervoor kunnen bedrijven een aanvraag indienen.

De Vlaamse Waterweg nv geeft deze industriegronden in concessie en vergunning.

De bedrijven met een concessie of vergunning verbinden zich ertoe om een vastgestelde hoeveelheid goederen per jaar via de waterweg te transporteren.

Interesse in een bedrijventerrein langs een waterweg? Of heb je een vraag over een bedrijfsperceel?
Bezorg ons dan het ingevulde aanvraagformulier. De contactgegevens vind je in onderstaand formulier.

 


Daarnaast bouwt De Vlaamse Waterweg nv kaaimuren voor bedrijven die reeds langs een waterweg zijn gelegen doch nog geen overslagfaciliteiten ter beschikking hebben.

Meer informatie vind je in de brochure 'Kaaimuren: handleiding aanvraag' die je kan downloaden.

Voor bijkomende vragen over bedrijventerreinen en kaaimuren kan je mailen naar info@vlaamsewaterweg.be  

 

Bedrijventerreinen

Onderstaand vind je een lijst van beschikbare bedrijventerreinen.

 


Concessionaris gezocht voor terrein met loods te Grimbergen

Dit terrein met bijhorende opstallen is gelegen langs het Zeekanaal Brussel-Schelde te Grimbergen. De Vlaamse Waterweg nv is op zoek naar een nieuwe concessionaris en koper van de opstallen ter waarde van 1.850.000 euro.

Alle informatie over deze concessie kan je hier terugvinden.


Bedrijventerrein in Lanaken

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Genk-Zuid-Kaatsbeek in Genk

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Woestijne in Aalter

http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Blue Gate Antwerpen

Hieronder kan je een link naar alle informatie over dit project vinden.

bluegateantwerp.eu


Publieke en private kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kan laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van De Vlaamse Waterweg nv.

Wil je zelf gebruik maken van één van deze kaaimuren voor de overslag van goederen? Dan kan je een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv.

Vermeld duidelijk volgende gegevens: de kraanvergunning; de kraanbestuurder en zijn GSM-nummer; de locatie; de datum; het aanvangsuur en de duur van de overslag.


Containerterminals

Containerterminals zijn overslaglocaties die speciaal zijn ingericht voor de op- en overslag van containers; meestal zijn er speciale kranen beschikbaar. Containerterminals hebben een sterke link met de zeehavens en dienen steeds vaker als hinterland-hub van de zeehavens.

Onderstaand vind je een overzicht van de containerterminals in Vlaanderen die via de binnenvaart ontsloten zijn.

Klik hier voor een grotere weergave.

kaart met containerterminals

Laatste nieuws

Top