Bedrijventerreinen en kaaimuren

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten. Dat gebeurt vooral met langdurige overeenkomsten of met precaire vergunningen die jaarlijks kunnen worden verlengd.

Er is een grote vraag naar watergebonden terreinen. De bedrijven met een consessie of vergunning verbinden zich ertoe om een vastgestelde hoeveelheid goederen per jaar via de waterweg te transporteren.

Wens je meer informatie over onze bedrijventerreinen of de aanleg van een kaaimuur? Stuur dan een mail naar info@vlaamsewaterweg.be.


Publieke en private kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kan laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van De Vlaamse Waterweg nv.

Wil je zelf gebruik maken van één van deze kaaimuren voor de overslag van goederen? Dan kan je een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv.

Vermeld duidelijk volgende gegevens: de kraanvergunning; de kraanbestuurder en zijn GSM-nummer; de locatie; de datum; het aanvangsuur en de duur van de overslag.


 


Bedrijventerrein in Lanaken

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Genk-Zuid-Kaatsbeek in Genk

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Marktraadpleging Regionaal Overslag Centrum (ROC) Aalst

Marktraadpleging met het oog op de toekenning van een concessie voor de exploitatie van een regionaal overslag centrum (ROC) in Aalst.

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Woestijne in Aalter

http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein in Ham Zwartenhoek

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


De Vlaamse Waterweg nv stelt bergingssite ter beschikking

De site Vliegveld is een (zand) ontginningsgebied gelegen te Lochristi en Oostakker. De Vlaamse Waterweg is exploitant van de site waarvoor een vergunning voor het opvullen van de zandgroeve – Vlarem rubriek 60.2 (1) – tot 31/12/2020 werd toegekend.

 In dit kader stelt zij deze site ter beschikking voor de berging van steekvaste bodemmaterialen die voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van bodemmaterialen (bijlage V uit het Vlarebo),  kwaliteitscode 211 met uitzondering van de norm voor minerale olie waarbij de norm vastgelegd werd op 100 mg/kg DS. 

De Vlaamse Waterweg is enkel op zoek naar voldoende grote aanvoervolumes (minstens 20 000 ton) waarbij naar een minimaal aanvoerritme van 1500 ton/d wordt gestreefd.
Er wordt geen exclusiviteit tot berging geboden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met
Afdeling Bovenschelde
ir. Vera De Vlieger
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel 09 292 12 25

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top