Bedrijventerreinen en kaaimuren

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten. Dat gebeurt vooral met langdurige overeenkomsten of met precaire vergunningen die jaarlijks kunnen worden verlengd.

Er is een grote vraag naar watergebonden terreinen. De bedrijven met een concessie of vergunning verbinden zich ertoe om een vastgestelde hoeveelheid goederen per jaar via de waterweg te transporteren.

Op zoek naar meer informatie over onze bedrijventerreinen of de aanleg van een kaaimuur?

Download de brochure 'Kaaimuren: handleiding aanvraag' en mail naar info@vlaamsewaterweg.be


Bedrijventerreinen

Onderstaand vind je een lijst van beschikbare bedrijventerreinen.

Interesse in een bedrijventerrein langs een waterweg?
Bezorg ons dan het ingevulde aanvraagformulier. De contactgegevens vind je in het formulier.


Bedrijventerrein in Lanaken

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Genk-Zuid-Kaatsbeek in Genk

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Woestijne in Aalter

http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein in Ham Zwartenhoek

Hieronder kan je alle informatie over dit project downloaden.


Bedrijventerrein Blue Gate Antwerpen

Hieronder kan je een link naar alle informatie over dit project vinden.

bluegateantwerp.eu


Projectgebied Gillekens in Vilvoorde

De Vlaamse Waterweg nv is op zoek naar een concessionaris voor het projectgebied Gillekens te Vilvoorde.

Het projectgebied is gelegen aan de Schaarbeeklei ter hoogte van nummer 570 tot 600. Het terrein is gelegen nabij het Zeekanaal Brussel-Schelde, in de nabijheid van de Woluwelaan en de Ring van Brussel.

Voor deze locatie wordt gezocht naar bedrijven die een activiteit op de site willen ontplooien en daarbij het transport over de waterweg integreren in hun logistieke processen; of bedrijven die na de eventuele bouw van een overslaginfrastructuur, deze overslaginfrastructuur willen exploiteren met het oog op het aantrekken van derden als eindgebruiker.

Alle informatie over de marktraadpleging is terug te vinden in de selectieleidraad. Bijgevoegd vindt u het opmetingsplan van het projectgebied en de geheimhoudingsovereenkomst dewelke ingevuld moet worden om bijkomende info en een uitnodiging voor de infosessie te bekomen.

De uiteindelijke kandidaturen dienen vervolgens uiterlijk 15 oktober 2019 om 12u00 ingediend te worden op de maatschappelijke zetel van De Vlaamse Waterweg nv.

Inlichtingen betreffende de toewijzingsprocedure van de concessie kunnen bekomen worden bij de heer Bavo Anciaux, tel. 03/860.62.22, e-mail bavo.anciaux@vlaamsewaterweg.be.


Openluchtschietstand Ooievaarsnest in Puurs

De Vlaamse Waterweg nv zoekt een consessionaris. Het aangeboden terrein is gelegen te Puurs aan de linkeroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde ter hoogte van de Gansbroekstraat, en is gelegen op een zichtlocatie langs de A12. De oppervlakte van het aangeboden terrein bedraagt circa 53.052 m².

Kandidaturen voor dit terrein kunnen ingediend worden door onderstaande fiche met ingevulde en ondertekende vragenlijst, ten laatste tegen 15/10/2019 per aangetekend schrijven aan De Vlaamse Waterweg te bezorgen.

De Vlaamse Waterweg behoudt zich het recht voor om de concessie niet  toe te wijzen.


De Vlaamse Waterweg nv stelt bergingssite ter beschikking voor 2020

De site Vliegveld is een (zand) ontginningsgebied gelegen te Lochristi en Oostakker. De Vlaamse Waterweg is exploitant van de site waarvoor een vergunning voor het opvullen van de zandgroeve – Vlarem rubriek 60.2 (1) – tot 31/12/2020 werd toegekend.

In dit kader stelt zij deze site ter beschikking voor de berging van steekvaste bodemmaterialen die voldoen aan de waarden voor vrij gebruik van bodemmaterialen (bijlage V uit het Vlarebo),  kwaliteitscode 211 met uitzondering van de norm voor minerale olie waarbij de norm vastgelegd werd op 100 mg/kg DS. 

De Vlaamse Waterweg is enkel op zoek naar voldoende grote aanvoervolumes (minstens 20 000 ton) waarbij naar een minimaal aanvoerritme van 1500 ton/d wordt gestreefd.
Er wordt geen exclusiviteit tot berging geboden.

Voor 2019 is er momenteel geen beschikbare bergingscapaciteit meer. Er zal opnieuw capaciteit ter beschikking gesteld worden voor berging in 2020. Hiervoor kan u vanaf november 2019 contact opnemen met

Afdeling Bovenschelde
ir. Vera De Vlieger
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel 09 292 12 25


Publieke en private kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kan laden en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van De Vlaamse Waterweg nv.

Wil je zelf gebruik maken van één van deze kaaimuren voor de overslag van goederen? Dan kan je een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv.

Vermeld duidelijk volgende gegevens: de kraanvergunning; de kraanbestuurder en zijn GSM-nummer; de locatie; de datum; het aanvangsuur en de duur van de overslag.


Containerterminals

Containerterminals zijn overslaglocaties die speciaal zijn ingericht voor de op- en overslag van containers; meestal zijn er speciale kranen beschikbaar. Containerterminals hebben een sterke link met de zeehavens en dienen steeds vaker als hinterland-hub van de zeehavens.

Onderstaand vind je een overzicht van de containerterminals in Vlaanderen die via de binnenvaart ontsloten zijn.

Klik hier voor een grotere weergave.

Laatste nieuws

Top