Bedrijventerreinen en kaaimuren

De Vlaamse Waterweg nv beheert heel wat watergebonden bedrijventerreinen. Ze worden in concessie gegeven aan bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en/of afgewerkte producten. Dat gebeurt vooral met langdurige overeenkomsten of met precaire vergunningen die jaarlijks kunnen worden verlengd.

Er is een grote vraag naar watergebonden terreinen. De bedrijven met een consessie of vergunning verbinden zich ertoe om een vastgestelde hoeveelheid goederen per jaar via de waterweg te transporteren.

Wens je meer informatie over onze bedrijventerreinen of de aanleg van een kaaimuur? Stuur dan een mail naar info@vlaamsewaterweg.be.


Publieke en private kaaimuren

Langs onze waterwegen zijn er tal van plaatsen waar je goederen kanladen en lossen. Deze zijn opgedeeld in publieke en private kaaimuren.

Deze kaaimuren zijn grotendeels vergund aan o.a. bedrijven voor de aanvoer of afvoer van goederen, producten, materialen, enz.

De niet-vergunde kaaimuren hebben een openbaar karakter. Ook voor het laden of lossen van vaartuigen aan de openbare kaaimuur moet je vooraf de nodige vergunning bekomen van De Vlaamse Waterweg nv.

Wil je zelf gebruik maken van één van deze kaaimuren voor de overslag van goederen? Dan kan je een aanvraag indienen bij De Vlaamse Waterweg nv.

Vermeld duidelijk volgende gegevens: de kraanvergunning; de kraanbestuurder en zijn GSM-nummer; de locatie; de datum; het aanvangsuur en de duur van de overslag.


Bedrijventerrein Woestijne te Aalter

http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/

Hieronder kan u alle informatie over dit project downloaden.

Laatste nieuws

Top