Link naar homepage

Via het Albertkanaal (CEMT VI) is er een rechtstreekse verbinding met de Haven van Antwerpen, maar ook Wallonië, Nederland en Duitsland zijn vlot bereikbaar via de binnenvaart. Via het kanaal Briegden-Neerharen (CEMT II) bereikt men dan weer snel de Kempense kanalen. Via de Montaigneweg sluit het auto- en vrachtverkeer vlot aan op de N78 die in verbinding staat met de E314. Ook de A2 in Nederland is goed bereikbaar.

Het terrein is gelegen binnen de gewestplanbestemming industriegrond.

Alle informatie over de marktraadpleging is te vinden in onderstaand marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten. Voor extra informatie over het terrein kan je terecht bij Sarah.gilissen@vlaamsewaterweg.be

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 6 december 2021.
 

Bedrijventerrein Lanaken luchtfoto

Laatste nieuws

Top