DVW stelt twee eerstelijnswatergebonden terreinen (1a en 1b) ter beschikking gelegen in het bedrijventerrein Woestijne te Aalter aan het kanaal Gent-Oostende. 

Via het kanaal Gent-Oostende is er een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent (North Sea Port), de haven van Zeebrugge (MBZ) en de haven van Oostende (AGHO) en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding. Met het Seine-Schelde project wordt de binnenvaartverbinding richting Frankrijk via het doorkruisen van het zuiden van West-Vlaanderen geoptimaliseerd. 

Het Kanaal Gent-Oostende is geschikt voor klasse IV schepen (1000-1500 ton). Via de nieuw aangelegde brug en het bedrijventerrein Lakeland sluit het vracht- en autoverkeer aan op de N44 en de E40. De terreinen zijn  gelegen binnen de gewestplanbestemming industriegrond.

U kan zich kandidaat stellen door het kandidaatstellingsformulier aangetekend te bezorgen aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. AC Dalemans
Guldensporenpark 105
9820 MERELBEKE

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het e-mailadres: annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op maandag 28 februari 2022 zijn ingediend.
 

Laatste nieuws

Top