Link naar homepage

Antwerpen - Scheldekaaien

Samen met de stad Antwerpen zal De Vlaamse Waterweg nv de Scheldekaaien heraanleggen. Over een lengte van maar liefst zeven kilometer worden de kaaien onder handen genomen.

Schitterende Scheldekaaien in zicht

Gemeente: Antwerpen
Waterweg: Zeeschelde

Laatste stand van zaken: Ontdek de laatste stand van zaken van de deelprojecten op http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/antwerpse-scheldekaaien/stand-van-zaken

De globale aanpak van de werkzaamheden werd uitgeschreven in het overkoepelende Masterplan Scheldekaaien. Dit meerjarenplan van De Vlaamse Waterweg nv en de stad Antwerpen heeft drie doelen:

  • de historische kaaimuur stabiliseren
  • het risico op overstromingen beperken met een hogere waterkering
  • de publieke ruimte verfraaien

Wat? Voor de stabilisatie van de Scheldekaaien gebruiken we per zone een innovatieve techniek. Daarbij blijft het historische aanzicht van de kaaimuren behouden. Verder krijgen de zeven kaaizones elk een eigen ‘oplossing op maat’ voor de nieuwe waterkering en de publieke ruimte. Antwerpen wordt zo tegelijk veiliger én mooier.

‘Sint-Andries en Het Zuid’ was de eerste zone waar de werken werden aangevat. In augustus 2014 startte de stabilisatie van de historische kaaimuur. Als de werken volgens plan verlopen, zal de kaaimuur van Zuidersluis tot Namenstraat eind 2016 over een lengte van circa 300 meter aangepakt zijn.

Begin 2017 zet De Vlaamse Waterweg nv de stabilisatiewerken noordwaarts verder van Zuidersluis tot Scheldestraat (over een lengte van circa 450 meter). Tegelijk is het de ambitie om begin 2017 de werken aan het openbaar domein en de nieuwe waterkering van Namenstraat tot Scheldestraat op te starten.   

In het voorjaar van 2015 begon De Vlaamse Waterweg nv ook met de renovatie van de kaaimuur in ‘Nieuw Zuid’. De afgelopen maanden werd de oude kaaimuur over een lengte van 115 meter afgebroken. De komende maanden zal de aannemer de basis leggen voor de nieuwe kaaimuur door een stalen geraamte van buispalen en damplanken te plaatsen.


Relevante links

www.sigmaplan.be - voor meer informatie over het Sigmaplan; een slim en geïntegreerd project dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen

www.onzekaaien.be - voor meer informatie over het project en de activiteiten in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien

Laatste nieuws

Top