Op spierkracht

Je kan je op onze kanalen en rivieren vanop een kano, kajak, roeiboot of al raftend uitleven. Deze watersporten beoefen je aangestuurd door spierkracht. Duiken en zwemmen zijn verboden op de Vlaamse waterwegen.

Kano, kajak, roeien en rafting is toegelaten op de bevaarbare binnenwateren in Vlaanderen en België, behalve op:

  • het Kanaal Gent-Terneuzen,
  • de Beneden-Zeeschelde (het deel van de Zeeschelde stroomafwaarts van Burcht),
  • de binnenarmen van waterwegen, zoals op de Rijen in Brugge en de Afleiding van de Nete in Lier,
  • bepaalde gedeelten in Gent,
  • de zeehavens.

Op de Gemeenschappelijk Maas zijn watersporten op spierkracht niet altijd gemakkelijk te beoefenen. Het peil van deze regenrivier kan zeer sterk en zeer vlug veranderen. Ook de stroomsnelheid van het water verschilt van plaats tot plaats en naargelang de weersomstandigheden. Elke watersporter moet daarom rekening houden met het grillige karakter van de Maas.

De toegang tot de sluizen op de Vlaamse waterwegen is om veiligheidsredenen voor alle door spierkracht voortbewogen kleine schepen verboden. De Vlaamse Waterweg nv kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op dat verbod in overweging nemen om groepen van kano’s, kajaks en andere door spierkracht voortbewogen vaartuigen te versassen tijdens een georganiseerde toervaart of evenement.

Vragen in verband met kano’s of kajaks: Vlaamse Kano en Kajak Federatie, www.vkkf.be.
Vragen in verband met roeien: Vlaamse Roeiliga, www.vlaamse-roeiliga.be.


Stand up paddle boarding

Uit het oogpunt van veiligheid zijn de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving stand up paddling of vergelijkbare watersporten.

Stand up paddling is op de bevaarbare waterwegen, door de invloed op de scheepvaart, in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: “De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt”.

De Vlaamse Waterweg nv staat echter open voor het beoefenen van stand up paddling onder strikte voorwaarden op toegewezen locaties. Stand up paddling wordt uitsluitend toegestaan op de locaties in de onderstaande tabel. De veiligheid van de beoefenaars op de toegelaten locaties wordt echter niet gegarandeerd. Voorzichtigheid is daarom geboden.

Top