Gemotoriseerd

Geniet je van snelheid en water? Dan zijn de snelvaartvakken de ideale plek voor jou. In deze zones kan je je uitleven met snelvaren, jetskiën en waterskiën.

Waterscooters (zittend)

Waterscooters (zittend) mogen varen in alle snelvaartvakken mits ze enkele regels volgen:

 • Art. 6.35 bis, lid 1: vakken voor varen met grote snelheid
  “Het varen met een grote snelheid is enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens 500 m (…) Behoudens andersluidende bepalingen kan dit vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig traject volgt.”
   
 • Art. 6.35, leden 2 en 6: vakken voor waterski en analoge activiteiten
  “De bestuurder van een motorvaartuig dat één of meerdere waterskiërs trekt, moet vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud, die belast is met de sleepdienst en de bewaking van de skiër en in staat is om deze rol te vervullen.”
  “Behoudens andersluidende bepalingen kan het in lid 2 bedoelde vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig traject volgt.”
   
 • Art. 6.35 bis, lid 2: vakken voor varen met waterscooters
  “Onverminderd de bepalingen van lid 1 (varen met grote snelheid) en lid 6 van art. 6.35, is het varen met grote snelheid met waterscooters enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid van minstens 500 m.”

Waterscooters (staand)

Waterscooters (staand) mogen alleen tegen hoge snelheid varen in de snelvaartvakken bedoeld voor varen met waterscooters, conform art. 6.35 en art. 6.35 bis van het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren.


Flyboarding

De Vlaamse Waterweg nv is van oordeel dat, uit veiligheidsoverwegingen, de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor flyboarden of vergelijkbare watersporten. Het flyboarden is op de bevaarbare waterwegen door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: ‘De lengte , de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’. De controle op de manoeuvreerbaarheid bij het uit het water komen is beperkt en niet te combineren met de andere gebruikers van de waterweg.

Top